Dec 21

6 tips voor een goede feedbackcultuur

Feedback is (met name aan het eind van het jaar) een veelbesproken onderwerp. Feedback bevordert het leerproces en kan de prestaties binnen de organisatie significant verbeteren, maar hoe zorg je ervoor dat de organisatie daadwerkelijk met feedback aan de slag gaat?

gesture-772977_640

#1. Maak medewerkers verantwoordelijk

75% van de medewerkers wil regie over hun eigen ontwikkeling (Raet Benchmark 2016). Leg de verantwoordelijkheid voor het vragen van feedback daarom bij de medewerker. Laat de medewerker zelf bepalen aan wie hij feedback vraagt en wanneer. Feedback krijgen kan in eerste instantie bedreigend overkomen, maar wanneer de werknemer hier zelf controle over heeft is het makkelijker hiervoor open te staan en zal de medewerker het nut van feedback inzien.

#2. Regel HR Digitaal

46% van de medewerkers is van mening dat e-HRM hen in staat stelt om HR-zaken snel en gemakkelijk te regelen (Raet Benchmark 2016). Geef de medewerker daarom toegang tot zijn digitale dossier en maak hem mede verantwoordelijk voor de opbouw hiervan. Een van de grootste struikelblokken dat zaken als beoordelingsgesprekken te veel administratie en tijd kost kan hiermee weggenomen worden.

#3. Introduceer feedback op alle niveaus van de organisatie

Laat zien dat de hele organisatie achter de feedbackcultuur staat. Hiervoor dien je niet alleen open en transparant met de medewerker te communiceren, het is ook zaak dat het management aantoont open te staan voor feedback. Laat managers feedback vragen aan de medewerkers, analyseer de resultaten en koppel dit terug aan de medewerker. Zo maak je duidelijk dat het ontvangen van feedback geen bedreiging is en dat je er als organisatie serieus achter staat.

#4. Goede feedback kan ook van een collega komen

Uit onderzoek van Oracle (september 2015) blijkt dat de medewerker zich het meest betrokken voelen bij het bedrijf door hun directe collega’s. 48% van de ondervraagden uit de BeNeLux geeft aan dat hun gevoel van betrokkenheid op het werk door collega’s wordt bepaald. Het is daarom logisch voor de werknemer om feedback van deze collega’s te krijgen. Feedback werkt het beste van iemand die dichtbij staat en je werkt immers dagelijks met je collega’s samen.

#5. Zorg voor frequente feedback

Feedback is alleen nuttig als het meer dan één keer gegeven wordt. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder medische professionals in 2012. De beste resultaten worden gehaald als feedback meer dan één keer per maand gegeven wordt. Dit heeft meerdere logische redenen. Zoals Cindy Vissers van Vissers HR aangeeft wacht een voetbalcoach ook niet tot het einde van het jaar met feedback geven. Het effect van feedback is het grootst tijdens of direct na de gebeurtenis.

#6. Gebruik de juiste tools

Een feedbackcultuur ontstaat niet via word-formulieren of door een manager die via SurveyMonkey als enige inzicht heeft over de stand van zaken van één momentopname in het jaar. Bij TruQu zorgen we ervoor dat feedback makkelijk, meetbaar en doelgericht is. Zo kan iedereen in de organisatie het hele jaar door feedback vragen, hiervan leren en zich ontwikkelen. Zo leert en ontwikkelt de organisatie mee.

Bezoek de TruQu website voor meer informatie

Bronnen:
 http://www.raet.nl/hr-trends-en-themas/hr-benchmark
 https://go.oracle.com/LP=20859
 http://vissershr.nl/12-redenen-1/

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Chris Verschoor heeft een masteropleiding Strategic Entrepreneurship gevolgd aan de Erasmus Universtiteit Rotterdam en is sinds augustus 2014 werkzaam bij TruQu als customer succes manager.