Business Case

Brunel

Brunel stimuleert talentontwikkeling onder medewerkers

Detacheringsbureau Brunel is gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy in de vakgebieden engineering, finance, IT, legal, marketing en in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf heeft een internationaal netwerk in 35 landen met in totaal dertienduizend medewerkers. Patricia Koten is HR Manager bij Brunel en merkt dat medewerkers steeds meer behoefte hebben aan inzicht in hun eigen functioneren en in welke vaardigheden zij kunnen ontwikkelen. Besloten werd op zoek te gaan naar een tool die aan deze wensen tegemoet kan komen.  

De zoektocht

Patricia licht de zoektocht toe: “Uit intern onderzoek bleek dat in de huidige evaluatiegesprekken vaak de nadruk werd gelegd op resultaten en dat niet altijd voldoende werd stil gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling en het toekomstperspectief van de medewerker. Onze medewerkers willen graag weten hoe ze zich kunnen ontwikkelen en 360˚ feedback werd daar vaak bij genoemd. Tel daarbij op dat Brunel graag wil dat de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling meer bij de medewerkers zelf komt te liggen. Zo ontstond de behoefte aan een tool waar je eenvoudig feedback mee kunt vragen en die goed aansluit bij de belevingswereld van al onze medewerkers. Dus zowel de collega’s die werkzaam zijn op de kantoren van Brunel, als de collega’s die bij onze opdrachtgevers werkzaam zijn.”

“We zochten naar een tool met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief”

Eigen behoefte

Met dat idee is Brunel gaan kijken welke tool het meest geschikt is. “Wij vonden TruQu het beste bij ons passen vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid om het naar eigen behoefte in te richten. Je bepaalt zelf waar je feedback op wilt ontvangen, wanneer dat is, hoe vaak je het vraagt en aan wie. Interessant is dat onze medewerkers ook feedback kunnen vragen aan mensen die niet bij Brunel werken. Denk aan collega’s bij onze opdrachtgevers, of aan onze salescollega’s die na een gesprek met de klant om feedback kunnen vragen. De tool is te gebruiken op ieder device en het gebruik kost weinig tijd. Goed vinden we ook dat gekozen kan worden voor verschillende soorten vragen die aansluiten bij onze organisatie, maar dat er ook vrijheid is om zelf vragen te formuleren”, vertelt Patricia.

De verwachtingen

Patricia verwacht dat de tool zal bijdragen aan meer bewustzijn en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de eigen carrière. “Als je zelf goed weet waar en hoe je kennis en vaardigheden wilt ontwikkelen, wordt het gemakkelijker te ontdekken waar je talent ligt.”

“Als je zelf goed weet wat je wil leren, kun je je talent ontdekken”

0

Patricia Koten
HR manager – Brunel

Opbouwende feedback

Om de medewerkers aan de pilot goed op weg te helpen heeft GrowQu, de implementatiepartner van TruQu, webinars voor Brunel verzorgd. Daar werd volgens Patricia goed op gereageerd: “Het is heel prettig het op die manier verteld te krijgen. Het is laagdrempelig en onze collega’s konden meteen aan de slag.”

Los van de tool ziet Patricia veel potentie voor 360˚ feedback bij Brunel. Ze is zich bewust van het feit dat het feedback geven nog geen vanzelfsprekendheid is. “We zijn daarom recent met een pilotgroep van zo’n honderd collega’s gestart. Feedback geven is een kunst op zich. Er is immers een verschil tussen het vragen van tips en adviezen over je ontwikkeling en opbouwend terugkoppelen wat je van iets vindt. Als blijkt dat het vragen en geven van feedback meer gestimuleerd moet worden, dan kan een vaste feedbackdag helpen. Mogelijk gaan we het verplicht stellen om minimaal een paar keer per maand opbouwende feedback te vragen.”

Wanneer succesvol?

Volgens Patricia is TruQu écht succesvol als mensen het uit zichzelf gaan gebruiken. Dat iemand zelf bewuster met zijn loopbaan omgaat en bewustere keuzes maakt. Dat ze bewust worden van hun eigen ontwikkeling, maar ook bewuster worden van het feit dat hun functie nog veel te bieden heeft.

“Als we constant inhoudelijk goede gesprekken hebben en de feedbackcultuur volledig hebben geïmplementeerd dan hebben we het goed voor elkaar en al veel gewonnen.”