Business Case

Jan Tinbergen College

Jan Tinbergen College gaat voor cultuuromslag: minder focus op functioneren en beoordelen

Charles van Wettum, rector en bestuurder aan de openbare scholengemeenschap het Jan Tinbergen College in Roosendaal, merkt dat feedback geven onder medewerkers niet vanzelfsprekend is binnen het onderwijs. Door TruQu in te zetten als ondersteunende technologie hoopt hij op een cultuuromslag: “Ik hoop dat we ons systeem kunnen gaan baseren op ontwikkeling en groei en minder op functioneren en beoordelen.”

Het Jan Tinbergen College kent 1600 leerlingen die ze opleiden om uiteindelijk zelfstandig te studeren. Je krijgt hier langzaam maar zeker steeds meer verantwoordelijk voor je eigen studieverloop. Een goed uitgangspunt, maar hoe zou het zijn als medewerkers in de school ook meer eigen regie krijgen en continu in ontwikkeling blijven? Net als de student. Want uitgeleerd ben je nooit.

“Ik hoop dat we ons systeem kunnen gaan baseren op ontwikkeling en groei en minder op functioneren en beoordelen”

Zelfregie

“Docenten zijn vaak einzelgängers, mensen die hun eigen boontjes doppen. Dat is ook belangrijk, want je staat alleen in de klas en moet daar ook je eigen zaken regelen. Buiten je eigen wereldje kijken is in het onderwijs niet vanzelfsprekend. Door een omslag te maken van functioneren en beoordelen naar een systeem van ontwikkeling en groei, willen we onze professionals meer regie geven over hun eigen ontwikkeling”, zegt Charles. “Mensen gaan dan zelf op zoek gaan naar hun ontwikkelpunten.” En zo nam Charles het voortouw in het implementeren van de feedback technologie van TruQu.

“Mensen gaan zelf op zoek naar hun verbeterpunten”

2015 Rector Charles van Wettum van het JTC

Charles van Wettum
Rector/bestuurder – Jan Tinbergen College

Cursus

“De mensen die met de pilot begonnen zijn, hebben allemaal een cursus van GrowQu gehad. Een aantal hebben met de webinar meegedaan. Vooral het goed formuleren van doelen en feedback blijkt lastig”, aldus de rector over de implementatiepartner van TruQu. “Voor de cursus gaven mensen aan dat het verleidelijk was om andere medewerkers om feedback te vragen waarvan je weet dat het positief zal zijn. Ik kan mij voorstellen dat in een cultuur waarin beoordelingsgesprekken centraal staan de verleiding hiertoe groot is.”

“Maar,” zegt Charles, “we zijn met een cultuuromslag bezig en we willen naar een situatie waarin mensen de verantwoordelijkheid nemen over hun ontwikkeling. Dan is het juist niet gunstig om alleen maar positieve reacties te krijgen. Mensen willen dan ook reacties waarmee je je daadwerkelijk kunt verbeteren.”

Punt hoger

De implementatie van de feedbackcultuur is op weg en zal een langduriger traject zijn, maar dat Charles te spreken is over TruQu, is een ding dat zeker is. “Het werkt heel intuïtief, het werkt simpel.” Hij hoopt dat bij een volgend tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers het onderwerp ‘feedback geven’ een punt hoger scoort. “Dat mensen het tegen die tijd normaal vinden dat je af en toe een mailtje krijgt met het verzoek om feedback te geven en dat je het zelf ook uitstuurt en vraagt.”

“Het werkt heel intuïtief, het werkt simpel”

“Als blijkt dat de deelnemers aan de pilot dit een zinvol instrument vinden dan gaan we het verder uitrollen en zal TruQu een instrument worden waar alle medewerkers vrijwillig voor mogen kiezen. Ik hoop dat mensen zich bewust worden van het feit dat zij informatie van collega’s nodig hebben om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken”, sluit Charles het gesprek tevreden af.