Business Case

Loyalty Management

Aanleiding

Bij Loyalty Management hielden wij, als onderdeel van de HR jaarcyclus,medio van het jaar voortgangsgesprekken waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode. Dit werd meer ervaren als een verplicht nummer omdat er toch al wekelijks 1:1 gesprekken met de medewerkers werden gehouden over de voortgang. Bij Loyalty Management wilden we meer focus op toekomstige ontwikkeling en de eigen bijdrage aan de KPI’s. Dus meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de werknemers neerleggen. Ook zijn wij vanaf dit jaar in business teams gaan werken, waardoor het belangrijker werd om meer ownership, vertrouwen en een open communicatie te ontwikkelen. Daarnaast werden er op de werkvloer niet genoeg complimenten gegeven. Om deze redenen is er gezocht naar een tool die deze communicatie kon verbeteren. Er was binnen ons bedrijf geen sprake van een feedback cultuur. Nu, na het introduceren van TruQu geven mensen elkaar meer feedback, zowel door middel van de app als buiten de app om. Dit heeft ervoor gezorgd dat feedback binnen het bedrijf bespreekbaar is geworden en er een meer open manier van communiceren is ontstaan. TruQu is nu onderdeel van onze huidige HR cyclus.

Aanpak

Het voortraject bij TruQu was voor ons zeer belangrijk. Om open communicatie te bevorderen hebben wij het personeel betrokken bij de veranderingen binnen Loyalty Management. We hebben door middel van overleg vastgesteld wat we wilden bereiken en wat er momenteel ontbrak in het bedrijf. Tijdens deze sessies werd er nadrukkelijk aangegeven dat het personeel zelf met de oplossing moest gaan werken. Hierbij zijn de verbeterpunten: ‘Ownership, Vertrouwen en Open communicatie’ naar voren gekomen. Vervolgens zijn wij gaan bedenken hoe deze doelen bewerkstelligt kunnen worden binnen Loyalty Management. Hierbij kwam TruQu in beeld. Daarnaast hebben we vanuit Loyalty Management veel aandacht besteed aan de introductie van TruQu binnen het bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld een presentatie gegeven over TruQu bij ons maandelijkse koffie uurtje en zijn we er actief mee bezig dat alle medewerkers hun account activeren door ze regelmatig te mailen en persoonlijk aan te spreken.

Gemak

Als admin probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden op vragen van mijn medewerkers over TruQu. Ik vind het fijn dat de mogelijkheid er is om bij TruQu op kantoor langs te gaan voor de eerste uitleg. Hierdoor kon ik alles meeschrijven en gelijk toepassen. Verder is het fijn dat er tips, templates voor de mail en filmpjes beschikbaar zijn vanuit TruQu. Als een van mijn collega’s een vraag heeft over TruQu die ik ook niet direct kan beantwoorden, is het voor mij altijd mogelijk om contact op te nemen met TruQu. Dat vind ik heel erg prettig.

Gerelateerde Business Cases

Business Sogeti
Business Case

Sogeti

Lees meer…

Business case Storm Digital
Business Case

Storm Digital

Lees meer…

Business case Amstelring wijkzorg
Business Case

Amstelring Wijkzorg

Lees meer…