Nov 09

Corporates en Start-ups: de kracht van samenwerking

Wanneer het gaat over innovatie en samenwerking tussen organisaties leven we in een tijdperk vol uitdagingen.
En hierbij is de relatie met de natuur en het dagelijks leven nooit ver weg. Neem als inspirerend voorbeeld de interactie tussen verschillende soorten organismen en de relatie met ontwikkelingen in organisatieland.

corporates-startups

Evoluerende organismen

Gewoon een voorbeeld uit het dagelijks leven en herkenbaar voor velen onder ons is de zoemende en vooral irritante mug, die ’s-nachts door de slaapkamer vliegt. Het gevolg is irritatie, weinig slaap, een muggenbult die zorgt voor jeuk en maar al te vaak een vlek op de muur in de vorm van een dode mug. Kortom, het grote organisme heeft last van een veel kleiner organisme en zorgt er daarna voor dat het verdwijnt uit de leefomgeving oftewel de comfortzone.

Maar het kleine organisme delft uiteindelijk niet altijd (alleen) het onderspit. Denk maar eens aan de kleine malariamug, die ieder jaar wereldwijd verantwoordelijk is voor meer dan een half miljoen doden. Het kleine organisme dat evolueert, resistent is tegen medicijnen en daarmee zorgt voor de ondergang van grote organismen.

Klein is het nieuwe groot

Nu is het beschreven voorbeeld met een beetje fantasie ook herkenbaar in organisatieland. Kleine start-ups, die de corebusiness van de grote en machtige corporates ‘bedreigen’ door de ontwikkeling van innovatieve producten, betere dienstverlening of gewoon een ander en duurzamer business-model. Deze start-ups worden vaak gezien als irritant en overgenomen of bewust op prijs weggeconcurreerd door grote corporates. Alleen wordt dit natuurlijk steeds lastiger gezien de snelle toename van het aantal innovatieve start-ups, wat bijvoorbeeld ook naar voren komt uit het artikel Steeds meer start-ups vanuit universiteiten en hogescholen. Voorgaande nog los van het gegeven dat deze kleintjes elkaar steeds makkelijker en vaker weten te vinden en (tijdelijk) gaan samenwerken in vloeibare organisatieverbanden. Klein is daarmee het nieuwe groot aan het worden. Het is dan ook logisch dat dat deze ontwikkelingen, die vaak worden gekoppeld aan termen als disruptive organizations, disruptive collaborations of disruptive innovation, door de besluitvormers van corporates met argusogen worden bekeken.

Mutualisme als inspiratiebron

Het kan ook anders en hier is een proces uit de natuur, namelijk mutualisme, een bron van inspiratie. Eenvoudig gezegd gaat mutualisme over de relatie tussen twee verschillende soorten organismen, waarbij beiden voordeel hebben van de situatie. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen bijen en bepaalde bloemen. De inbreng van dekleine bij in dit proces is het zorgen voor kruisbestuiving, waardoor de grotere bloemen zich kan voortplanten. Het voordeel dat uit deze relatie voortkomt voor de bij is de mogelijkheid om nectar te verzamelen. Immers, nectar is nodig als voedsel en daarnaast voor de ontwikkeling van het bijenvolk. En wanneer je uiteindelijk kijkt naar het resultaat voor ons als mensen dan is dit iets waar velen dagelijks van genieten. Denk aan de schitterende bloemen die wij zien en ruiken of de honing die wij proeven of bijvoorbeeld medicinaal gebruiken.

Stimuleren

Gezien de nieuwe realiteit, die zichtbaar is buiten de organisatiemuren, is ondertussen het moment aangebroken voor een verandering van denken en doen op het gebied van co-creatie tussen organisaties. Het wordt tijd dat corporates uitgaan van samenwerking met innovatieve start-ups en de ontwikkeling hiervan stimuleren op basis van de gedachte van mutualisme. Dit in plaats van eenzijdig acties inzetten die uitmonden in overnemen, uitschakelen of alleen samen blijven werken met gevestigde namen als business-partners. Dit laatste met als argument dat dit nu eenmaal al jaren zo is met als gevolg dat de aansluiting ontbreekt op de vernieuwingen die gaande zijn. De genoemde denkbeelden en beschreven handelingen in de vorige zinnen zijn achterhaald en niet meer passend in de nieuwe realiteit. Sterker nog, wanneer besluitvormers van corporates op deze traditionele wijze blijven redeneren, kan dit wel eens uitmonden in een deceptie. Want samenwerkende en innoverende start-ups evolueren wel. Dus voordat je het weet heb je als corporate, door een gebrek aan visie en lef, niet alleen te maken met stilstand en achteruitgang maar zelfs met de overtreffende trap in de vorm van de ondergang.

Omarmen verandering

Het belang van samenwerken tussen corporates en start-ups wordt overigens ook bevestigd door Menno van Leeuwen, hoofd Focus Team Innovation Centre van ABN AMRO in de blog De disruptie voorbij: samenwerking tussen corporates en start-ups:

“Corporates moeten verandering omarmen en de deur openzetten voor innovatieve start-ups.”

En natuurlijk zal dit, zoals Van Leeuwen aangeeft in zijn blog, niet altijd even eenvoudig:

“Een soepele samenwerking tussen start-ups en corporates is hard werken.”

Lef tonen

Echter, voordat deze samenwerking op grote schaal op gang kan worden gebracht is het noodzakelijk dat er iets gaat veranderen qua mindset. Namelijk dat besluitvormers binnen de corporates lef tonen en start-ups niet meer zien als bedreiging maar juist als professionele business-partners die toegevoegde waarde kunnen bieden bij het goed bedienen van de eindklant.

Nu lopen gelukkig niet alle grote organisaties en corporates achter de feiten aan. Partijen zoals Aegon, RDW, Sogeti, Harvey Nash, IT Staffing en Freelance.nl zien wel de voordelen van nieuwe technologieën en durven de samenwerking met innovatieve start-ups zoals TruQu aan. Wij zijn dan ook erg blij dat deze partijen voor ons hebben gekozen als samenwerkingspartner en bewust investeren in een langetermijnrelatie die voor de betrokken organisaties, medewerkers en klanten een win-win oplevert! Een voorbeeld dat vraagt om nog meer opvolging.

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.

— Henry Ford

Over de auteurs:

Dit is een blog van Bart Kollau en Richard van der Lee. Bart is co-founder van TruQu. Richard van der Lee (Visie op Talent Organisatieadvies) is sinds kort als CBO (Chief Blogging Officer) verbonden aan TruQu en geeft daarnaast advies vanuit zijn rol als CommunityMaker.

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Bart Kollau is the founding partner and CRO (Chief Reviews Officer) of TruQu.