Performance management software voor het onderwijs

Laagdrempelige software voor het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

Probeer nu 14 dagen gratis!

Zet de ontwikkeling van leerkracht en leerling centraal

Onderwijsinstellingen kunnen met TruQu hun beoordelingscyclus vernieuwen en makkelijker maken. Leerkrachten en leerlingen krijgen leuke en laagdrempelige software waarmee continu leren, het goede gesprek en jezelf verbeteren centraal komen te staan. Het management heeft een krachtige tool om leerkrachten nog beter te coachen en te monitoren.

Continue verbetering

Borgen beoordelingsproces

Eigenaarschap

Start waardevolle dialogen tussen management en leerkrachten en stimuleer persoonlijke ontwikkeling.

Borg je cyclus met TruQu en lever praktische handvatten voor management en leerkrachten.

Leerkrachten en management zijn met TruQu beter voorbereid en pakken eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling.

Alle mogelijkheden in TruQu

Binnen TruQu zijn wij dagelijks bezig om onze performance management software zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor het onderwijs.

Vraag feedback aan leerkrachten, management, leerlingen en ouders om inzicht te krijgen in je ontwikkeling.

Stel persoonlijke doelen, vraag hier feedback op door te delen en voeg tussentijdse resultaten toe.

Geef elkaar een compliment na een belangrijke prestatie om de ontwikkeling te stimuleren.

Ga na hoe je de afgelopen periode hebt gepresteerd door een reflectieverslag te schrijven.

Gebruik speciale templates voor het onderwijs om de vragen zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Laat docenten en leerlingen je reflectieverslag verrijken en creëer zo een 360 graden beweging.

Wat onze klanten zeggen

Adri Cornelissen

Fontys Hogeschool

"Studenten voeren steeds meer zelf de regie over hun leerproces. Als je geen tooling hebt die het principe versterkt dan zijn studenten aangewezen op het maken van ingewikkelde verslagen."

"Door een omslag te maken van functioneren en beoordelen naar een systeem van ontwikkeling en groei, willen we onze professionals meer regie geven over hun eigen ontwikkeling.”

Charles van Wettum

Jan Tinbergen College

Probeer TruQu 14 dagen gratis

Een handige webapplicatie én app om ook feedback on the go te geven

Vraag ons naar de prijzen voor het onderwijs.

© 2019 TruQu. All rights reserved.