Feedback trainingen en product webinars

Implementatie op maat

Alles rondom de implementatie van TruQu wordt geregeld door GrowQu.  De samenwerking is tot stand gebracht om nieuwe gebruikers een goede start te kunnen geven. Waar TruQu een expert is op het gebied van feedback software, is GrowQu gespecialiseerd in feedback culturen en trainingen.

Feedback scan

De training gaat van start met een Quickscan van de organisatie. Hierin wordt direct inzichtelijk hoe uw medewerkers de huidige feedbackcultuur in het bedrijf beleven. Na de nulmeting kunnen de feedback coaches uw organisatie indelen in de ideale leercurve.

Advies en trainingen

De ingevingen van de Quickscan worden omgezet naar praktische adviezen en handige tips. Dit is bedoeld om meer uit de feedbacktrainingen te halen. Tijdens deze workshop leert u organisatie de gesprekstechnieken te beheersen.

Leer meer over GrowQu

Implementatie TruQu software

Nadat uw organisatie bewust is van de verschillende gesprekstechnieken wordt de feedback software op de juiste manier geïmplementeerd.