Jul 27

HELP & GROW: Het feedback model van TruQu

Waar online en offline feedback elkaar tegenkomen

Continue feedback is de nieuwe norm binnen veel organisaties. Echter hoe je feedback effectief kunt inzetten, welke spelregels er zijn en op welke manier online en offline feedback samengaan heeft nog wel wat aandacht nodig. Speciaal daarvoor heeft TruQu haar kennis en ervaring gebundeld in het HELP & GROW model.

Om feedback succesvol in te zetten als middel en mensen te laten groeien in hun ontwikkeling is het belangrijk dat feedback op een correcte manier en op het juiste moment gegeven wordt. It takes two to tango, dus ook de ontvanger van feedback speelt hierin een belangrijke rol. In het HELP & GROW model wordt hier uitvoerig bij stilgestaan en krijgen zowel de feedbackgever als de feedbacknemers aandacht.

Waar bestaat goede feedback dan uit?

Enerzijds draait het om de persoon die de feedback geeft en die met zijn of haar feedback als doel heeft om de ander te helpen om te verbeteren. Dit moet altijd de intentie zijn bij goede feedback.

TruQu feedback model: HELP & GROW

De feedback gever moet er voor zorgen dat de feedback aan de volgende punten voldoet (HELP):

Honest

 • Eerlijk
 • Objectief
 • Hou het bij jezelf

Evaluate

 • Benoem het objectief waargenomen gedrag
 • Controleer of het klopt
 • Reageer op de ontvanger

Language

 • Gebruik heldere woorden
 • Wees concreet
 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Focus op gedrag en acties

Precise

 • Zorg dat de feedback actueel is
 • Wees gedetailleerd in je omschrijving
 • Wees kalm en evenwichtig

TruQu feedback model: HELP & GROW

Het ontvangen van feedback en het verwerken tot nieuw gedrag blijkt in de praktijk nog lastiger dan het geven van feedback. Om feedback te verwerken tot nieuw gedrag is het voor de ontvanger van belang om gedurende het verkrijgen van feedback een aantal aspecten voor ogen te houden. Deze zijn beschreven in het GROW model.

Goal

 • Luister geïnteresseerd
 • Neem de tijd
 • Houd in gedachte dat het voor groei is

Reality

 • Herken het beschreven gedrag
 • Herken de omstandigheden
 • Vul aan of verduidelijk indien nodig

Options

 • Vraag door als je iets niet begrijpt
 • Kijk welke opties er zijn om gedrag aan te passen (niet direct reageren)

Way up

 • Spreek verbeteracties af
 • Zet feedback om naar gedrag

Implementeren van een succesvolle feedback cultuur

Naast de feedbackgever en de ontvanger zijn er nog een aantal aspecten van belang om een succesvolle cultuur van feedback te implementeren. Naast offline feedback wordt er namelijk ook steeds meer online feedback verzameld en gegeven. De digitalisering van de feedback geeft een nieuwe boost aan de mogelijkheden van medewerkers om door middel van feedback hun gedrag te ontwikkelen. Meer feedback geeft namelijk een veel genuanceerder beeld over iemand zijn groeipad en de elementen daarin die echt het verschil maken. Vervangt de digitale feedback dan het ‘ouderwetse’ feedback gesprek face to face? Nee, zeer zeker niet.

Digitale en face-to-face feedback gaan dus hand in hand

De digitaal verzamelde feedback geeft juist verdieping aan de face-to-face gesprekken en maakt het juist mogelijk om zeer genuanceerd over ontwikkelmogelijkheden te spreken. Digitale en face-to-face feedback gaan dus hand in hand en versterken elkaar exponentieel.

Meer weten over HELP&GROW en de manier waarop wij u kunnen helpen om uw feedbackcultuur succesvol te maken?

Neem contact met ons op

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Eelco is the co-founder of TruQu. Based on his experience with working with professionals he came to the conclusion that performance improvements in every organisation allways start at the same point: the people working for that organisation. Based on that he started to work on TruQu. A solution that helps professionals grow and improve their performance with simple and easy feedback.