Jan 27

Het Nieuwe Beoordelen: Wat betekent dit voor de HR Manager?

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken worden binnen steeds meer organisaties onder de loep genomen. Uit onderzoek blijkt dat deze in de traditionele vorm niet motiveren en niet leiden tot betere prestaties. Voor HR managers betekent dit een grote uitdaging om te komen tot nieuwe methodes die wel werken. Met vernieuwde inzichten en een nieuwe generatie medewerkers wordt een nieuwe manier van beoordelen steeds gangbaarder. Maar wat is dat “Nieuwe Beoordelen” nu precies en wie plukt daar de vruchten van? Samen met HR managers van grote en middelgrote organisaties zitten wij om tafel om deze vraagstukken te bespreken en op te lossen. De eerste sessie was geslaagd en met dit artikel blikken wij hier graag op terug.

pin-board-978197_640

Wat is Het Nieuwe Beoordelen?

De grootste conclusie die wij uit de sessie kunnen trekken dat jullie niet het enige bedrijf zijn dat worstelt met HR vragen. Gelukkig was er even een moment om dit te delen met elkaar. Wat is het nieuwe beoordelen? Dat blijkt vooral het zelf beoordelen te zijn met positieve effecten. De regie bij de medewerker, met als doel motiveren en verbeteren. Ook is de vraag of doelen stellen en gesprekken verplicht moeten zijn. De meningen zijn verdeeld maar een benadering met betrekking tot evaluatie-onderwerpen in plaats van doelen en medewerkers stimuleren door ook te richten op positieve feedback kan positieve effecten hebben op de beleving en ontwikkeling van medewerkers.

Moeten we beoordelingsgesprekken afschaffen?

Moeten we beoordelingsgesprekken afschaffen? Op deze vraag kunnen we geen volmondige ja antwoorden. Er gaan wel zaken veranderen. Beoordelen dekt niet meer de lading. De vorm en aard van een beoordelingsgesprek verandert naar een adviesgesprek. De medewerker moet 365 dagen in gesprek kunnen en zelf de regie hebben over beoordelen en ontwikkelen. Echter blijkt in de praktijk dat dit proces niet vanzelf gaat. Trainingen zijn belangrijk over het geven en ontvangen van feedback. Ook is de vraag of doelen stellen en gesprekken verplicht moeten zijn. De meningen zijn verdeeld maar een benadering met betrekking tot evaluatie-onderwerpen in plaats van doelen en medewerkers stimuleren door ook te richten op positieve feedback kan positieve effecten hebben op de beleving en ontwikkeling van medewerkers.

Wat betekent Het Nieuwe Beoordelen voor HR?

De kracht van HR is om in samenwerking met de Business projecten op te starten. Stappen vooruit als organisatie zijnde in plaats van ‘Ja maar dat moet van HR… en dat mag niet van HR…’. De medewerker krijgt de regie over zijn eigen HR zaken en kan steeds meer gemakkelijk en online zelf regelen. HR heeft hierin een ondersteunende en motiverende rol.

10 vragen over Het Nieuwe Beoordelen

Tijdens de sessie hebben we meerdere vragen van deelnemers gezamenlijk behandeld. Zo helpt de ene HR manager de andere en zijn er dankzij co-creatie mooie nieuwe inzichten ontstaan. Vragen van HR managers in deze sessie richtten zich onder andere op de volgende 10 punten:

  1. Hoe maken we van ‘beoordelen’ weer een inspirerend en motiverend proces?
  2. Hoe kunnen we de medewerker verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling gekoppeld aan structurele feedback?
  3. Bij het klassieke beoordelen ligt toch nog steeds te vaak de focus op de dingen die minder goed gaan. Wat is de ervaring met de focus op de sterkere punten en talenten van een medewerker. 
  4. Hoe integreer je de feedback die de medewerker zelf verzamelt in een beoordelingssystematiek? Vind er dan alsnog twee keer paar jaar een gesprek plaats?
  5. Hoe vaak moeten jij of de medewerker feedback opvragen? 
  6. Hoe neem je beloningsbeslissingen, die binnen een beloningsstructuur passen, als je afscheid neemt van de beoordelingscyclus?
  7. Op welke wijze laat je de doelstellingen van de medewerkers aansluiten bij het organisatiedoel en kun je deze volgen?
  8. Relatie feedback vs beoordelen: kun je de feedback die mensen binnen de teams aan elkaar geven wel of niet gebruiken voor een beoordeling van het functioneren van medewerkers?
  9. Wat zijn de valkuilen bij het afschaffen van de reguliere functionerings- en beoordelingsgesprekken?
  10. Hoe kan een organisatie het onderling geven van feedback het beste faciliteren/ondersteunen?

Heb jij soortgelijke of gerelateerde vragen? Neem deel aan de volgende sessie en deel onderling kennis. Inspireer en wordt geïnspireerd.

Meer weten over Het Nieuwe Beoordelen?

We vroegen de deelnemers  om feedback op de eerste sessie, deze feedback gaan we gebruiken om de volgende sessie nog beter te maken! Uit de feedback blijkt dat alle deelnemers dit evenement aan zouden raden aan HR collega’s. De volgende sessie staat alweer gepland op 11 februari. Ben jij HR manager van een bedrijf van 50 medewerkers of meer en wil je meer weten over Het Nieuwe Beoordelen? Meld je dan gratis aan voor de volgende sessie!

Schrijf je in voor de volgende sessie

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Lisanne Hoep is een van de customer success managers van TruQu. Ze adviseert nieuwe klanten bij de implementatie van de online feedbacktool en helpt bestaande klanten om het optimale eruit te halen.