Nov 23

Maandag feedbackdag!

Elk kwartaal komt TruQu met feiten over het uitvragen van feedback op basis van de analyse van haar meta-data.

In de maanden november en december beleeft de ouderwetse jaarlijkse beoordelingscyclus zijn hoogtepunt. Vele medewerkers bedenken zich ineens dat ze nog input voor Het Jaargesprek nodig hebben en gaan input vragen bij collega’s.

Voor deze mensen hebben wij op basis van een analyse van de TruQu meta-data¹ de volgende tips:

Wil je veel input hebben voor je beoordelingsgesprek? Hou dan rekening met het feit dat gemiddeld 62,5% van de review verzoeken wordt ingevuld.

Feedback

Om de kans te vergroten op een ingevulde review kun je gebruik maken van onderstaande tips:

De beste dag om je review verzoek te versturen is een maandag, 54% van de ingevulde reviews die zijn uitgevraagd op een maandag (voor 11.00 uur) worden direct op dezelfde dag ingevuld.  Het blijkt dat 69% van de ingevulde reviews een dag later (op dinsdag) vervolgens worden ingevuld.

De slechtste dag om een feedback verzoek uit te sturen is een vrijdag of een zaterdag. Ook het tijdstip heeft impact op de respons. Reviewverzoeken die na 16.00 worden uitgestuurd blijken een mindere respons te hebben.

Helpt het vervolgens nog om een reminder uit te sturen? Ja dat helpt zeker! Stuur je reminder niet na 7 dagen uit maar na 5 dagen. Dit heeft direct een grote impact op de respons. De directe respons na het versturen van de reminder na 5 dagen is significant hoger dan het versturen van de reminder na 7 dagen.

Uiteindelijk wordt 96% van de ingevulde reviews binnen 2 weken na de initiële uitvraag ingevuld.

Ook is bij deze analyse gekeken naar de maanden waarin de respons hoger of lager is.  Is er een daadwerkelijk verschil te zien tussen de verschillende maanden? Ja, dat is er zeker. Review verzoeken die in Augustus worden uitgevraagd worden significant minder vaak ingevuld. De invloed van de vakanties kan daar een rol in spelen.

Samenvattend:

Een feedbackverzoek dat op maandag voor 11.00 wordt uitgestuurd heeft de hoogste kans om ingevuld te worden.

¹Meta data is gebaseerd op data tussen januari 2013 en november 2015

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Eelco is the co-founder of TruQu. Based on his experience with working with professionals he came to the conclusion that performance improvements in every organisation allways start at the same point: the people working for that organisation. Based on that he started to work on TruQu. A solution that helps professionals grow and improve their performance with simple and easy feedback.