Mensen die hun talent mogen ontwikkelen, presteren beter

Truqu achievement

Creëer een cultuur die talentontwikkeling bevordert

Stimuleer talentontwikkeling. Geef vervolgens structuur aan de gehele prestatiecyclus van de organisatie en zorg ervoor dat deze binnen een bepaald ritme functioneert. Met een handige tijdlijn wordt een volledig overzicht van de acties die tot de prestatiecyclus van jouw organisatie behoren weergegeven. Met de weergave van de cyclus kan je doelstellingen verduidelijken, de voortgang van doelen volgen, assisteren wanneer dat nodig is, feedback geven en verbetering inspireren.

Geef medewerkers de controle over hun eigen ontwikkeling

Met TruQu neemt iedereen binnen de organisatie de controle over hun eigen ontwikkeling. Dit doen ze door eigen doelen te creëren die vervolgens makkelijk gedeeld kunnen worden met anderen. Doelen kunnen een goed startpunt zijn voor gesprekken over ontwikkelingsmogelijkheden. Ook bieden ze een raamwerk voor het geven van feedback en het identificeren van verdere ontwikkelpunten.

Truqu feedback bubbles

Vraag en geef continue feedback

Maximaliseer de output van werknemers en volg hun ontwikkeling met continue feedback. Creëer talloze feedbackmomenten voor jou en je collega’s, en maak van elk project een leermoment! Iedereen leert van eerlijke evaluaties.

Truqu personal trainer

De cultuur van continue feedback

Terwijl tot nu toe de jaarlijkse evaluaties bestonden uit ongemakkelijke gesprekken, tijdrovende beoordelingen en twijfelachtige resultaten, is de feedbackcultuur geëvolueerd en is er een nieuwe norm van continue feedback. Managers voeren regelmatig het gesprek m et werknemers om prioriteiten, voortgang met betrekking tot doelstellingen en persoonlijke ontwikkeling te bespreken. Hierdoor kan actie ondernomen worden om obstakels te overwinnen. Dit heeft een enorme impact op de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers.

Make it work!

Verhoog jouw concurrentiepositie met ontwikkeling

Met behulp van TruQu en de bijbehorende leercultuur waarin men zich blijft ontwikkelen kunnen alle lopende projecten ingezien en georganiseerd worden. Zo kunnen er datagedreven beslissingen gemaakt die ervoor zorgen dat doelen worden behaald. Bovendien kun je snel inspelen op de altijd veranderende markt en doelen op elkaar afstemmen. Het snel kunnen inspelen op de markt maximaliseert uiteindelijk jouw concurrentiepositie!

Truqu goals champion

Maak ontwikkeling inzichtelijk en stimuleer groei

Om werknemers te ondersteunen in hun productiviteit, analyseer je de ontwikkeling en activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van de tool. Met data-analyse kun je realtime ontwikkelingskansen identificeren en oplossingen bieden voor mogelijke obstakels. Je wordt altijd op de hoogte gehouden en werknemers blijven zich verbeteren.

Klaar om te knallen?

Vergeet vallen en opstaan.
Wij zorgen dat je op koers blijft.