Privacyverklaring TruQu

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen bijpassende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens

Een duidelijke vermelding met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij beperken de verzameling van gegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Hierbij vragen wij u eerst uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Rol als verwerker

Wij, in onze rol als verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

Welke gegevens heeft TruQu van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Feedback

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen indien noodzakelijk gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar landen die conform de relevante Wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield

Waarom heeft TruQu mijn gegevens nodig?

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een free trial of demo of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.
Wij bieden ook een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten is het noodzakelijk om aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Verder is de afnemer van onze software de verantwoordelijke en daarbij degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt via onze dienst.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als het nodig is om onze dienst te gebruiken. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Zorgt TruQu dat mijn gegevens beschermd zijn?

TruQu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • TruQu zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Terugkerende PEN testen;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Wat zijn mijn privacyrechten?

Op grond van de wet heeft u verschillende privacy rechten. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u ons een verzoek toesturen.

U kunt ons een verzoek toesturen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (welke u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Beperking van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

NB: Indien wij een verzoek ontvangen in een situatie waarbij wij aan te merken zijn als verwerker, dan sturen wij dit verzoek door naar de klant (de verantwoordelijke).

Onthoudt het TruQu platform mijn inloggegevens?

Om onze dienst te kunnen gebruiken dient een gebruiker zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door de gebruiker ingevoerde gegevens indien gewenst. Wij bewaren deze gegevens zodat de gebruiker deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Met regelmaat zullen wij de gebruiker alsnog, voor veiligheid redenen, verzoeken om opnieuw het wachtwoord in te voeren.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe kan ik TruQu bereiken?

Voor vragen of verzoeken kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

TruQu B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 7
1181 LE Amstelveen
Info@truqu.com
+31(0)85-0600050

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Kan ik een klacht indienen?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maakt TruQu gebruik van Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om de user experience op de website te verbeteren.

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.