Tijd voor een écht goed gesprek.

Truqu feedback bubbles

Online overzicht voor goede gesprekken

Met TruQu is alles digitaal georganiseerd binnen één tool. Je kunt ten alle tijde inzicht krijgen in de ontwikkeling van jezelf en in die van andere medewerkers. Wat nog meer? Met de data in TruQu ben je altijd op de hoogte van activiteit én resultaten, wat op zijn beurt kan dienen als raamwerk voor een gesprek. Je kunt toegang vragen tot bepaalde acties van andere gebruikers templates analyseren en dagelijkse activiteiten volgen. Alle verrassingen worden voorkomen!

Truqu goals champion

Volledig overzicht van doelen, feedback en reflecties

Met TruQu kan je volledig overzicht krijgen van eigen doelen, feedback en reflecties, maar ook van de doelen, feedback en reflecties van andere gebruikers. Controleer op elk moment welke taken zijn voltooid, welke taken zijn gedeeld of wie actief is op TruQu. Op deze manier kan je voortgang inzichtelijk maken, indien het nodig is hulp bieden en reflecteren over voltooide acties.

Geef structuur aan de performance cyclus

Stel je eigen tijdlijn samen en begeleid de gehele performance cyclus van de organisatie. Geef structuur aan de cyclus en organiseer een ritme tussen het stellen van doelen, feedback vragen en reflectieverslagen schrijven.

Organisatie van gebruikers en teams

Als beheerder in TruQu heb je de mogelijkheid om de verschillende rollen voor gebruikers in jouw omgeving toe te wijzen, gebruikers uit te nodigen en gebruikers te verwijderen. Door synchronisatie kan je ongebruikte accounts verwijderen, ze vervangen door nieuwe accounts voor nieuwe werknemers, mensen toewijzen aan teams en ervoor zorgen dat alle werknemers worden geïnformeerd.

Klaar om te knallen?

Vergeet vallen en opstaan.
Wij zorgen dat je op koers blijft.