Beoordelen moet geen veroordeling zijn. De medewerker moet zelf de kans krijgen bij te dragen aan organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen. 

Moderniseer de jaarlijkse beoordelingscyclus door middel van feedback software.

Probeer TruQu 14 dagen gratis. 

Get to experience the best tool in just a matter of minutes from signing up to a free trial!

Maak de gesprekken efficiënter en eenvoudiger. Er is continu en direct inzicht in de activiteiten en dat kost een hoop tijd.  

Creëer een continue dialoog

Zet het goede gesprek centraal

Bespaar tijd voor managers & HR

In een continue dialoog kan ieder doel stap voor stap worden opgepakt. Blijf op de hoogte van drijfveren van collega's en stimuleer elkaars ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen staan centraal in het goede gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers.

"TruQu is zo eenvoudig in gebruik je kunt direct starten"

Aad van de Boogaard, Managing Partner - Aranea

Probeer TruQu 14 dagen gratis. Geen risico en geen creditcard vereist.

2018 Copyright © TruQu

Continue feedback vormt de kern van het nieuwe beoordelen. Met feedback kunnen medewerkers direct en gericht aan de slag met hun eigen functioneren. De focus ligt steeds meer op het ontwikkelen van talenten, een continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker en voor de medewerker meer verantwoordelijkheid in de gesprekkencyclus.

Beoordelen moet geen veroordeling zijn, maar de medewerker moet zelf de kans krijgen bij te dragen aan organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen. De klassieke gesprekkencyclus, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek, volstaat niet meer. Het is een jaarlijks terugkerende cyclus waar iedereen weinig energie van krijgt.

Bespaar tijd en geld in de HR cyclus door gesprekken efficiënter en eenvoudiger te maken. Er is met TruQu continu en direct inzicht in de activiteiten en dat scheelt een hoop tijd. Volgens meerdere onderzoeken zouden we er miljoenen euro’s op besparen als we van jaarlijkse gesprekken naar een continu beoordelingssysteem zouden gaan.

Medewerkers die hun talenten kunnen inzetten en eigen initiatieven kunnen ontplooien, ervaren meer werkplezier, zijn meer betrokken en presteren beter. Naast dat gelukkige medewerkers meer betrokken zijn door het nieuwe beoordelen, zouden gelukkige medewerkers ook makkelijker contact maken.

Moderniseer de jaarlijkse beoordelingscyclus

Het nieuwe beoordelen scheelt je tijd en geld

Het nieuwe beoordelen stimuleert werkgeluk

Feedback als kern van het nieuwe beoordelen