May 15

Verantwoordelijkheid ontwikkeling ligt bij medewerker, maar de manager bepaalt

Wat dient mee te tellen in de beoordeling van een medewerker? We vroegen verschillende personen uit meer dan 50 organisaties naar hun visie en hoe ontwikkelen & beoordelen nu in hun organisatie samen komen.

Resultaat & Ontwikkeling; beiden in de beoordeling?

Kijkend naar de beoordelingsgesprekken is 84% van de werkende bevolking in Nederland het ermee eens dat zowel het resultaat als de ontwikkeling mee moeten tellen in de beoordeling. Slechts 10% vindt dat alleen objectief meetbare resultaten mee mogen tellen en 5% vindt dat alleen ontwikkeling mee zou moeten tellen.

Er zijn geen grote verschillen tussen de visie hoe het zou moeten zijn en de huidige realiteit. Wel wordt er momenteel meer gestuurd op objectieve resultaten dan volgens de visie nodig zou zijn (17% in plaats van 10%). Momenteel wordt bij 79% van de organisaties reeds gestuurd op zowel resultaten als ontwikkeling. Idealiter zou dit percentage dus nog 5% hoger liggen, wat laat zien dat ontwikkeling naast resultaten nog te weinig meegenomen wordt in de beoordeling.

De manager bepaalt nog steeds

Op de vraag wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van mensen antwoordt 84% dat deze verantwoordelijkheid bij de medewerker ligt. Echter, de manager bepaalt in bijna driekwart van de gevallen of de medewerker zich wel of niet ontwikkeld heeft. Verantwoording en bewijsplicht liggen op dit gebied dus ver uit elkaar. Gelukkig wordt bij 40% van de organisaties feedback van anderen meegenomen bij het meten van ontwikkeling.

Indien medewerkers de kans krijgen zelf feedback op te halen als bewijs voor hun ontwikkeling en als input voor de beoordelingsgesprekken dan zal het gat tussen verantwoording en bewijsplicht gedicht worden. Medewerkers zullen dan op dat vlak niet meer voor verassingen komen te staan tijdens het beoordelingsgesprek. Beoordelingsgesprekken zullen dan een veel inhoudelijkere dimensie krijgen.

Infographic ontwikkeling en beoordelen

Over het onderzoek

De data voor dit onderzoek is verkregen onder medewerkers uit meer dan 50 organisaties. De TruQu Poll is een terugkerende poll die ingaat op de actuele thema’s binnen HR en performance management. Door middel van slechts 3 of 4 korte vragen peilen we de actuele stand van zaken. Invullen duurt slechts 2 minuten en resultaten worden gedeeld onder de deelnemers.

Wil je deelnemen en de resultaten bekijken?

Bekijk de eerdere polls

 

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

TruQu is opgericht in 2012 door Eelco Veltenaar en Bart Kollau. TruQu richt zich op bedrijven die de HR-performance cyclus willen vernieuwen en die medewerkers in staat willen stellen om middels online feedback continu te leren. De vraag naar feedback oplossingen is binnen de HR-wereld sterk groeiende. De TruQu software maakt het inmiddels mogelijk om feedback te vragen en te geven aan internen en externen. TruQu is een van de snelstgroeiende HRTech bedrijven van Nederland en is gevestigd in de parktoren in Amstelveen.