Apr 05

Wat is Het Nieuwe Beoordelen volgens de HR manager?

Het nieuwe beoordelen blijkt nog geen eenvoudig onderwerp te zijn waar iedereen het over eens is. Want wat is het nieuwe beoordelen? Is dat stoppen met beoordelen? En als je stopt met beoordelen wat moet je dan wel doen? Het huidige beoordelen zien medewerkers als een ‘moetje’. En ideeën van HR worden vaak gezien als oude wijn in nieuwe zakken. Maar wat kunnen wij doen om echt het verschil te maken?

het-nieuwe-beoordelen-feedback

Beoordelen moet geen veroordeling zijn

Het Nieuwe Beoordelen is ten eerste ruimte bieden en het faciliteren van ontwikkeling. Beoordelen moet geen veroordeling zijn maar de medewerker moet zelf de kans krijgen bij te dragen aan organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen. Waar vroeger doelen top down werden neergezet draaien nu de rollen om. Samen doelen opstellen. Waar ben ik goed in? Wat wil ik bijdragen? Wat wil ik leren? Wat zijn mijn doelen voor de komende drie maanden en heb ik als medewerker de mogelijkheid dit continu aan te passen? Het moet leuk zijn om zelf beter te worden. Dit is een proces geen systeem. Vanuit de organisatie moet dit een visie zijn; Plan, Do, Act, Check. Niet Plan en Do, Plan en Do.

Feedback gedurende het jaar geeft waarde aan het gesprek

Beoordelen omvat een groot deel van dit proces. Beoordelingsgesprekken die gebaseerd zijn op de laatste drie dagen voor het gesprek dragen niet bij aan ontwikkeling. Veel feedback vragen en krijgen gedurende het jaar geven veel meer waarde aan een gesprek. Zelfevaluatie en projectevaluatie zouden organisaties moeten verankeren in het proces. Dan zal feedback zijn waarde terugkrijgen als ontwikkelfunctie in plaats van een veroordelingsfunctie.

Leidinggevende moet ontwikkeling faciliteren

Leidinggevenden moeten ontwikkeling faciliteren om resultaten te behalen, trots zijn, zich flexibeler opstellen. Bedrijven veranderen sneller, dit betekent naar de toekomst kijken en continue aanpassen om stappen te maken. En de kracht van HR blijkt om samen met de Business dit proces op te starten. Dan zal iedereen ideeën omarmen en zal het “HR heeft weer iets bedacht” verdwijnen.

Wat vind jij van Het Nieuwe Beoordelen?

Dit is een terugblik op de tweede sessie van de Round Table over Het Nieuwe Beoordelen. Tijdens deze Round Tables gaan HR managers van verschillende grote organisaties met elkaar in gesprek over hoe zij aankijken tegen de beoordelings- en functioneringsgesprekken.  Aan deze sessie hebben onder andere HR Managers van PostNL, Wolters Kluwer, Mirabeau, Human Capital Group, Ocom en Van Den Berg Traning deelgenomen. Wil je deelnemen aan de volgende sessie? Meld je dan aan via onderstaande button of stuur een email naar info@truqu.com. Deelname is gratis voor (HR) managers van bedrijven met 50+ werknemers.

Schrijf je in voor de volgende sessie

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author

Lisanne Hoep is een van de customer success managers van TruQu. Ze adviseert nieuwe klanten bij de implementatie van de online feedbacktool en helpt bestaande klanten om het optimale eruit te halen.