Succesverhaal

Xebia

Succesverhaal Xebia

We spreken met Véronique Reijinga. Véronique bekleedt de functie people advisor bij Xebia en begon vier jaar geleden als Stagiaire. Ze deed onderzoek naar performance management en keek naar de toenmalige stand van zaken én de interne behoefte. Op basis van haar onderzoek werd besloten te investeren in een ondersteunende tool voor persoonlijke ontwikkeling; TruQu. Véronique: “We hebben ook wel wat demo’s gehad van andere tools. Die tools paste niet bij ons. Die van jullie sprak ons wel heel erg aan.”.

Uitrol per unit

Binnen TruQu ben je eigenaar van je eigen data. Je beslist zelf met wie je wat deelt, en dus ook hoe je de tool gebruikt. Mede hierom matchte de tool met de behoeften van Xebia. Omdat Xebia opgedeeld is in verschillende ‘units’, die allen op hun eigen manier werken, was één identieke oplossing voor alle units niet praktisch. Dit was ook aan de orde tijdens de uitrol van TruQu. Véronique: “Alle units zijn autonoom en mogen zelf weten hoe ze hun zaken doen. Wij zagen er dan ook meer succes in om het op een paar teams te testen dan om het in een keer organisatiebreed te implementeren. Op deze manier zouden we meer draagvlak voor het initiatief creëren.”. Zodoende werd als startpunt een pilotgroep samengesteld om te kijken of TruQu iets voor Xebia was en een kennismaking te organiseren. Juist omdat men binnen Xebia niet houdt van dingen die ‘corporate’ zijn. Ze blijven graag ver weg van ‘regels en processen’. Véronique: “Collega’s die meededen aan de pilot spraken met anderen over hun ervaring, zo begon het balletje te rollen. De ervaring met TruQu bleek goed. Een van de managers van de pilot teams was extreem enthousiast en heeft ook andere unit managers betrokken en laten aanhaken. Op gegeven moment kwamen er zelfs collega’s naar me toe om te vragen wanneer ze ook mochten starten met TruQu! Dus ik hoefde zelf niet eens op hen af te stappen. Dat was echt heel leuk om te zien.”.

Ontwikkeling als kernwaarde

Bij TruQu zijn we constant in ontwikkeling en checken we graag in om te kijken waar we kunnen ontwikkelen om zo nog beter te kunnen ondersteunen. Na de pilot werd een gezamenlijke feedbacksessie georganiseerd. Hieruit kwam naar voren dat de doelen module nog niet helemaal was wat ervan verwacht werd. Véronique: “Sinds onze feedbacksessie is al zo veel veranderd! Ik ben best wel onder de indruk van hoe de tool er nu uitziet. In vergelijking met toen. Echt hoor!”. De kernwaarde ‘ontwikkeling’ hebben we gemeen met Xebia, vertelt Véronique. “Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk heel belangrijk voor ons. Onze eerste kernwaarde is ook ‘People first’. Dit verwezenlijken we door mensen zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast vinden we kennisdeling heel belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling komt dus altijd terug en is altijd de basis. Voor de komst van TruQu gaf elke unit een eigen draai aan performance management en werd dit niet altijd even goed gefaciliteerd. Om deze verschillen kleiner te maken, hebben we gekozen om organisatiebreed TruQu als hulptool aan te bieden. Het voordeel van TruQu is dat medewerkers zelf de persoonlijke regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling en dat sluit weer mooi aan bij onze kernwaarden en de verschillende units.”.

TruQu als raamwerk

De cyclus die je kunt instellen binnen de tool dient als een minimaal ritme waarin aan de persoonlijke ontwikkeling gewerkt wordt. Binnen Xebia is een kwartaal cyclus ingesteld en dient deze cyclus als een soort basisritme waarin de managers ontwikkelgesprekken voeren. Véronique: “In principe zou het alleen nog maar beter zijn wanneer er vaker geëvalueerd wordt. Maar, we hebben gezegd, eens per kwartaal is de standaard. Omdat we eigenlijk liever niets opleggen, willen we het zo vrij mogelijk houden. Hoe je aan je ontwikkeling werkt en hoe je het logt maakt ons niet zoveel uit. Men is dus ook vrij om het buiten TruQu om te regelen. Toch zien we dat TruQu echt een soort raamwerk voor de gesprekkencyclus heeft geboden. Mensen vinden het toch ook fijn om de feedback in kaart te brengen via de tool, net zoals de voortgang op leerdoelen. Nu al helemaal, sinds dat je bij de reflectieverslagen ook je feedback en doelen kunt bijvoegen. Je hebt meteen jouw ontwikkel historie bij de hand. Zonder TruQu weet je echt niet meer precies wat je in het eerste kwartaal hebt gedaan. Dat weet je gewoon niet meer! En nu kun je dat makkelijk terugvinden.”.