Jul 30
Foto: Ed Schipul

Zelfstandig professionals: it takes two to tango

Wanneer je twee professionele dansers de tango laat uitvoeren dan is dit een genot voor het oog. De energie, souplesse en passie spatten er vanaf, waarbij ruimte wordt gegeven en genomen om een topprestatie te leveren. Maar vergis je niet, het vraagt om veel oefening en vooral (non)-verbale communicatie om dit uiteindelijk te bereiken.

Foto: Ed Schipul

De dans van Zelfstandig Professionals en opdrachtgevers
Eigenlijk is dit niet anders bij de dans die Zelfstandig Professionals uitvoeren met hun partners, de opdrachtgevers. De complexiteit maar ook de toegevoegde waarde zit hierbij in het feit dat er sprake is van veelvuldig wisselende partners. Complexiteit omdat je als Zelfstandig Professional continu moet inspelen op nieuwe of andere situaties. Immers, geen opdrachtgever is hetzelfde. Je toegevoegde waarde is dat je kunt laten zien dat jij je vak beheerst door de ervaring (oefening) die je in de loop van de tijd hebt opgedaan bij diverse partners en de persoonlijke ontwikkeling waar je doorlopend op verschillende manieren aan hebt gewerkt.

Excuses om geen feedback te vragen
Echter, zover komen en je blijven ontwikkelen vraagt ook om iets anders, dat net als bij de tango-dansers te maken heeft met communicatie. In dit geval betreft dit het vragen om feedback op jouw inzet, jouw gedrag en de geleverde prestaties. Wat je in praktijk maar al te vaak ziet is dat zelfstandig professionals een excuus zoeken om dit niet te hoeven doen. Excuses zoals:

  1. Tijd is geld en hier heb ik dus geen tijd voor.
  2. Ik weet al wat ik kan. Daar valt niets meer aan toe te voegen.
  3. Mijn opdrachtgevers zien mij aankomen. Ik word ingehuurd en ben geen vast personeel!
  4. Leuk, dat schrijf ik dan op en door de hectiek van de dag ben ik dit een maand later weer vergeten. Het heeft voor mij dus geen zin.

Durf te vragen
Laat nu alle weerstanden eens varen. Het is slechts een kwestie van de vraag durven stellen en hier ruimte voor vrij willen maken. In deze snel veranderende tijd met toenemende concurrentie kun je het jezelf als Zelfstandig Professional niet permitteren om persoonlijke ontwikkeling te laten versloffen of te teren op successen uit het verleden. Kortom, vraag aan opdrachtgevers om feedback en niet alleen na, maar ook tijdens een opdracht. Wanneer je uitlegt dat je dit doet om jouw professionaliteit te verbeteren, willen opdrachtgevers hier in negen van de tien gevallen zeker tijd voor vrij maken. Immers, dit draagt ook bij aan hun goede imago als opdrachtgever, wat ik aanhaalde in mijn vorige blog 4-redenen-om zelfstandige-professionals-feedback-te-geven. Uiteindelijk kom je dan weer terug op het samenspel tussen de zelfstandig professional, die zich doorlopend ontwikkelt, en de opdrachtgever met als doel een topprestatie te leveren. Een samenspel waar altijd twee partijen bij nodig zijn en hier ook baat bij hebben.

It takes two to tango

Mis geen updates!

Ontvang updates over nieuwe artikelen, webinars en andere updates

About The Author