Login

Digital power

Digital Power heeft TruQu ingezet als middel bij de ontwikkeling van medewerkers. Digital Power is opgericht in 2016 en heeft sindsdien een snelle groei gemaakt....

Digital Power heeft TruQu ingezet als middel bij de ontwikkeling van medewerkers.

Digital Power is opgericht in 2016 en heeft sindsdien een snelle groei gemaakt. Na een aantal jaren groeien, brak er een nieuwe fase aan voor het organiseren van Performance & Talent management. De persoonlijke ontwikkeling, de begeleiding voor medewerkers en de manier van belonen van medewerkers, waren toe aan vernieuwing.

De aanloop naar de behoefte aan deze verandering ontstond door het cultuurwaarden project van Digital Power. Tijdens het project hebben medewerkers zelf ‘persoonlijke ontwikkeling’ als één van de drie belangrijke waarden benoemd. 

Dit is vervolgens uitgediept in het project “Ontwikkelen en Belonen” om nog verder te specificeren wat ontwikkeling precies betekent en hoe dit nog beter gefaciliteerd kan worden door Digital Power.

De specifieke onderdelen van “Ontwikkeling en Belonen” zijn: 

 • Het competentiehuis
 • De persoonlijke ontwikkeling met de gouden driehoek
 • Domeinkennisontwikkeling met periodieke meet-ups
 • Softskillontwikkeling met een programma geschreven op basis van de input van medewerkers
 • Een intervisieprogramma om tijdig hobbels te kunnen bespreken die medewerkers wellicht ervaren.

Tijdens het cultuur waarden project ontstond de behoefte naar ondersteunende technologie en bleek TruQu de juiste match. Een eenvoudige en toegankelijke manier om feedback op te vragen in de eigen organisatie, maar ook bij externe partijen. Deze feedback is de basis voor ontwikkeling als organisatie en als individu.

Met de start van TruQu, sloot GrowQu aan als implementatie partner om samen de gewenste verandering te realiseren. Er is eerst een pilot georganiseerd, waarin een team de tool heeft getest. Medewerkers kunnen zelf de regie pakken met TruQu en deze werkwijze sluit goed aan bij de aanpak van Digital Power.

Belangrijke doelen voor Digital Power waren;

 • maximale ontwikkeling als einddoel;
 • salarisverhoging loskoppelen van beoordeling;
 • frequenter feedback leveren om mee aan de slag te gaan;
 • documentatie over ontwikkeling op 1 plek in een gebruiksvriendelijk systeem;
 • voortgang van korte- en lange termijn doelen monitoren, met verzamelde feedback;
 • eindbazen hebben in hun betreffende domein.

Ontwikkeling

Maximale ontwikkeling als einddoel! Dit is de manier waarop medewerkers binnen Digital Power de kans kunnen pakken om zichzelf te ontplooien. Een win win situatie, met werkplezier als gevolg en gemotiveerde medewerkers die topprestaties leveren.

Om ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren, gebruikt Digital Power het competentiehuis. In het competentiehuis zijn 6 competentiegebieden opgenomen.

Op basis van de competentiegebieden stellen medewerkers doelen op in TruQu. Het werken aan doelen in TruQu zorgt voor focus. Medewerkers maken doelen specifiek door te beschrijven hoe het doel behaald moet worden, met specifieke acties. 

Er kan feedback gevraagd worden aan collega’s, leidinggevende en klanten over doelen of over andere onderwerpen. Periodiek wordt de ontwikkeling besproken en medewerkers bereiden de gesprekken zelf voor met een reflectieverslag.

Begeleiding

Iedere medewerker kan terugvallen op begeleiding en coaching tijdens het leren en ontwikkelen. Bij Digital Power zijn medewerkers altijd onderdeel van een ‘Gouden Driehoek’. In de Gouden Driehoek heeft de medewerker een coach voor het ontwikkelen van domeinkennis én een coach voor het ontwikkelen van consultancy skills.

Medewerkers mogen zelf de coaches kiezen waar zij graag mee willen samenwerken, zodat de Gouden Driehoek zich vormt. De coaches leren de medewerker door en door kennen en begeleiden ambities. Coaches geven opbouwende feedback via TruQu, zij monitoren de doelen en helpen bij assessments en reflecties.

De Gouden Driehoek ondersteunt ook bij het realiseren van salarisverhoging. Op basis van de volledige ontwikkeling en feedback groeien medewerkers in hun rol en domein. Er is geen jaarlijkse beoordelingsgesprek meer, maar medewerkers kunnen altijd groeien in het salaris. Dit wordt ondersteunt door assessments, zodat medewerkers gewaardeerd worden op basis van hun skills.

Een succesvolle verandering met TruQu en GrowQu.

Digital Power heeft eerst zelf inzichtelijk gemaakt welke verandering er gewenst was voor Performance Management, Functies en Beloning. Vervolgens zijn zij op zoek gegaan naar advies voor nieuwe processen en ondersteunende technologie.

Met TruQu is er een praktische pilot gestart met een afgevaardigde groep medewerkers. Zij hebben zowel de nieuwe werkwijze als functionaliteiten onderzocht en getest. Dit verliep succesvol en er ontstond draagvlak binnen de organisatie om de technologie volledig te integreren. Tijdens de pilot heeft GrowQu advies gegeven over het vernieuwen van de processen rond Performance Management, het functiehuis en de beloningsstructuur.

Na het afronden van de pilot heeft ieder team binnen Digital Power een onboarding sessie gevolgd, afgewisseld met centrale communicatie om iedereen mee te nemen in de nieuwe werkwijze. Er is een solide samenwerking ontstaan en we blijven elkaar voeden om deze implementatie met kleine veranderstappen te innoveren. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Krijg in 30 minuten een complete indruk en ontdek hoe TruQu jou of jouw organisatie kan ondersteunen!

Curious about the possibilities?

Get a complete impression in 30 minutes and discover how TruQu can support you or your organization!