Reflecteren en evalueren

Iedere periode uit de ontwikkelcyclus wordt afgesloten met een reflectieverslag. Met dit verslag wordt alle data uit een periode samengevoegd. Doelen, feedback en complimenten vormen de basis. Een reflectieverslag vormt de basis voor het ontwikkelgesprek.Tijdens het gesprek praten de medewerker en leidinggevende samen door over de gemaakte ontwikkeling.

Organiseer reflectieverslagen

Zet de structuur op voor het voeren van het ontwikkelgesprek. TruQu biedt hiervoor diverse templates aan. Tijdens de implementatie ontwerpen we templates die passen bij de cultuur van jullie organisatie. Laat de medewerker het voortouw nemen of deel de verantwoordelijkheid in het ontwikkelproces.

De medewerker pakt de regie

De medewerker gaat zelf aan de slag met het invullen van het reflectieverslag en deelt dit vervolgens. De medewerker kan input ophalen bij collega’s om het verslag te verrijken en stuurt het daarna naar de leidinggevende.

De leidinggevende pakt de regie

De leidinggevende organiseert het moment waarop de medewerker gaat reflecteren. Bij deze optie kan de leidinggevende kiezen om de reflectie eerst zelf in te vullen voor de medewerker of de medewerker de optie tot zelfreflectie te geven.

Het ontwikkelgesprek

Het reflectieverslag is de beste voorbereiding voor het voeren van een goed gesprek, vooral het ontwikkelgesprek. Een terugblik over de afgelopen maanden en een vooruitblik met acties voor de toekomst.

Inzicht in de ervaring van de medewerker

De beschouwing van de medewerker zelf op basis van de gewerkte periode en de gestelde doelen

Inzicht in de samenwerking met collega’s

De ervaring van de medewerkers in samenwerking met de betreffende collega

Reflecteren op basis van data

De juiste voorbereiding voor het voeren van een goed en zinvol gesprek

Hoe ziet een reflectieverslag eruit?

Een praktisch overzicht met alle verzamelde data geeft snel inzicht in de ontwikkeling!

De persoonlijke ontwikkeling van de doelen en targets worden toegevoegd aan het verslag

Volg welke bijdrage de medewerker heeft geleverd aan teamdoelen

De tussentijdse feedback en complimenten worden toegevoegd aan het verslag

Hoe werken doelen binnen TruQu?

Help medewerkers om concrete doelen, targets en acties op te stellen. Organiseer ook teamdoelen, zodat ieder team bijdraagt aan de groei van jouw organisatie.