Stel doelen met TruQu

Help medewerkers om concrete doelen, targets en acties op te stellen. Organiseer ook teamdoelen, zodat ieder team bijdraagt aan de groei van jouw organisatie.

01.
Doelen & Acties
02.
03.

Geef richting en volg ontwikkeling

Organiseer samen met medewerkers persoonlijke doelen op basis van een rolbeschrijving of functieprofiel. Ontwikkel nieuwe vaardigheden als team en maak ontwikkeling transparant en inzichtelijk.

Stel doelen met deadlines

Doelen zijn onderdeel van de ontwikkelcyclus, waarop periodiek geëvalueerd kan worden. Iedere actie wordt gelogd.

Deel doelen met teamleden

Doelen zijn inzichtelijk voor jou als leidinggevende en medewerkers kunnen hun doelen ook met collega’s delen. Groeien doe je samen, zodat vaardigheden samenkomen binnen teams.

Advies op de tijdlijn

Geef medewerkers advies over de ontwikkeling van hun doelen. Medewerkers helpen elkaar ook door advies te geven.

Persoonlijke doelen

In een ontwikkelgesprek worden de doelen samen besproken. Daarna kan de medewerker zelf aan de slag! Het doel wordt volledig SMART in TruQu geschreven. De leidinggevende leest mee en geeft terugkoppeling en advies

Persoonlijke vaardigheden

Medewerkers werken tijdens de ontwikkelcyclus aan de eigen ontwikkeling door middel van de gestelde doelen. Deze doelen vloeien vaak voort uit een rolbeschrijving of het functieprofiel.

Persoonlijke targets

Door targets te stellen kun je ook aan KPI’s werken of cijfermatige doelen. Houd tussentijds de voortgang bij om de groei te zien.

Teamdoelen

Door doelen te stellen met een team, draag je bij aan de organisatiedoelstellingen. De leider van een team kan het initiatief nemen en vervolgens de ontwikkeling van een team sturen.

Team vaardigheden

Stimuleer de verbinding en samenwerking tussen medewerkers binnen teams en combineer vaardigheden om topteams te ontwikkelen.

Team targets

Werk als team aan een specifieke targets, zoals bijvoorbeeld omzetgroei of het aansluiten van nieuwe klanten.

Zet voorbeeld doelen of competenties klaar

Zet per team de juiste set aan competenties of voorbeeld doelen klaar. Leidinggevenden kunnen tijdens de ontwikkelgesprekken de passende doelen selecteren met een medewerker.