Stel doelen met TruQu

Met TruQu help je jouw medewerkers bij het formuleren van concrete doelen, en stellen ze aan de hand daarvan gemakkelijk targets en acties op. Naast het opstellen van persoonlijke doelen is het ook mogelijk om doelen op teamniveau op te zetten. Zo draagt ieder team bij aan de groei van de organisatie.
01.
Doelen & Acties
02.
03.

Geef richting en volg ontwikkeling

Stel samen met medewerkers persoonlijke doelen op basis van een rolbeschrijving of functieprofiel. Op deze manier kan iedereen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zowel binnen een team als op individueel niveau. TruQu maakt ontwikkelingen transparant en inzichtelijk.

Stel doelen met deadlines

Doelen zijn onderdeel van de ontwikkelcyclus, waarop periodiek geëvalueerd kan worden. Iedere actie wordt in de tool gelogd.

Deel doelen met teamleden

Alle doelen zijn inzichtelijk voor de leidinggevende. Daarnaast kunnen medewerkers ervoor kiezen om hun doelen met collega’s te delen. Dit zorgt ervoor dat vaardigheden worden herkend en samenkomen binnen verschillende teams.

Advies op de tijdlijn

Geef medewerkers advies over de voortgang van hun doelen. Bovendien kunnen collega’s elkaar ook onderling helpen door de ander advies te geven.

Persoonlijke doelen

In een ontwikkelgesprek worden de doelen samen besproken. Daarna kan de medewerker zelf aan de slag! Het doel wordt volledig SMART in TruQu geschreven. De leidinggevende leest mee en geeft terugkoppeling en advies

Persoonlijke vaardigheden

Iedereen werkt tijdens de ontwikkelcyclus aan zijn eigen ontwikkeling door middel van de gestelde doelen. Deze doelen vloeien vaak voort uit een rolbeschrijving of functieprofiel.

Persoonlijke targets

Door targets te stellen kun je ook aan KPI’s werken of cijfermatige doelen. Houd tussentijds de voortgang bij om de groei te zien.

Teamdoelen

Door doelen te stellen met een team draagt iedereen bij aan de overkoepelende organisatiedoelstellingen. De leider van een team kan het initiatief nemen en vervolgens de ontwikkeling van een team sturen.

Team vaardigheden

Stimuleer de verbinding en samenwerking tussen medewerkers binnen teams en combineer vaardigheden om topteams te ontwikkelen.

Team targets

Werk als team aan een specifieke targets, zoals omzetgroei of het aansluiten van nieuwe klanten.

Zet voorbeeld doelen of competenties klaar

Zet per team de juiste set aan competenties of voorbeeld doelen klaar. Leidinggevenden kunnen tijdens de ontwikkelgesprekken de passende doelen selecteren met een medewerker.