Rapportages & Analyses

Analyseer de data in TruQu in verschillende dimensies. Krijg inzicht in de totale organisatie, per team of per medewerker.

Analyseer data op diverse niveaus

Volg zowel de activiteit binnen jouw organisatie als de inhoudelijke ontwikkeling die medewerkers doormaken. Filter op teams of activiteiten, zodat je de data kunt gebruiken om mee aan te sturen en te begeleiden.

Ons team helpt je graag om nieuwe veranderstappen te initiëren op basis van de verzamelde data.

Organisatie activiteiten

Volg de activiteiten binnen jouw organisatie en de bijdragen van medewerkers. Filter hierbij op teams of activiteiten, zodat je passende data kunt gebruiken om doelen te stellen of aan te passen.

Team activiteiten

Naast HR, hebben leidinggevenden ook een enorm belangrijke rol bij het creëren van een feedbackcultuur. Zet leidinggevenden in hun kracht en zorg dat de activiteiten binnen teams inzichtelijk zijn voor het voeren van ontwikkelgesprekken.

Medewerkers activiteit

Volg de activiteit van medewerkers en bied eventueel extra ondersteuning aan. Leidinggevenden zien alleen de relevante data van hun eigen teamleden.

Organisatie activiteiten

Check de activiteiten van de complete organisatie

Team activiteiten

Check de activiteiten van specifieke teams

Gebruikers activiteit

Check de activiteiten van specifieke gebruikers

Over jou

Check je eigen activiteiten

Template analyse

Inzicht in de ontvangen feedback per template

Data delen

Stel hier de data settings in voor jouw organisatie

Rapportages op basis van templates

Analyseer feedback van klanten voor jouw organisatie. Door middel van feedback templates wordt het mogelijk om data te analyseren.

Welk cijfer geeft de klant aan jouw medewerker en wat wordt er gemiddeld gegeven aan de diverse teams?

De klant kan natuurlijk ook inhoudelijk feedback geven, zodat de cijfers juist worden geïnterpreteerd.

ONZE TROTSE KLANTEN

Groei jij met ons mee?