De gids ten aanzien van tevredenheid onder medewerkers

Aug 10

De gids ten aanzien van tevredenheid onder medewerkers

Medewerkerstevredenheid is een belangrijk onderwerp om rekening mee te houden binnen een organisatie. Vaak gaat dit niet vanzelf en moet er aandacht besteed worden aan medewerkers tevreden en betrokken houden binnen de organisatie. Deze gids geeft in een aantal stappen weer waar rekening mee gehouden moet worden.

 

Wat is tevredenheid?

Medewerkerstevredenheid is meer dan vele mensen denken, niet alleen de mate waarin het personeel tevreden is met hun werk speelt hierin een rol maar het is veel uitgebreider. Zodra je het werk dat je doet leuk vindt kun je al tevreden zijn, toch gaat echte medewerkerstevredenheid over het verhogen van ontwikkeling, betrokkenheid en het gevoel over de organisatie. Een werkgever kan veel betekenen voor de tevredenheid van werknemers en deze gids is bedoeld om te ondersteunen bij dit proces.

Voordelen van tevredenheid binnen een organisatie

Tevreden en betrokken medewerkers hebben binnen een organisatie is van groot belang en kent daarom ook vele voordelen. Ten eerste zijn de mensen gemotiveerder en productiever als ze tevreden en betrokken zijn, de wil om iets te bereiken met de organisatie of afdeling zal leiden tot betere resultaten. Daarnaast zullen betrokken medewerkers ook meer initiatief durven te nemen en meer eigen inbreng geven. Naast een hogere productiviteit en meer zelfstandigheid bij werknemers is de werkvloer natuurlijk ook veel gezelliger als die bestaat uit en groep gemotiveerde en betrokken medewerkers die samen doelen willen behalen en de organisatie verder helpen.

tevredenheid door doelen opstellen

Om te beginnen moet je voor jezelf duidelijk hebben wat je met de organisatie wilt bereiken en dit vervolgens overbrengen naar de medewerkers. Denk hierbij niet aan “winst maken” of “efficiënte productie” maar het diepere doel waarvoor iedereen elke dag naar het werk gaat. Door een duidelijke reden en doel te geven om elke dag het werk te doen dat je doet geef je werknemers een richting die ze zichzelf en de organisatie op kunnen sturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welk probleem je als organisatie wilt oplossen, wat je de klanten kan bieden of waar je je als organisatie voor inzet. Dit doel staat ook wel bekend als een “mission statement”. Door deze missie over te brengen naar werknemers krijgen zij ook een idee en gevoel waar ze zich voor inzetten en dit motiveert ze om samen daar naartoe te werken.

Communicatie voor tevredenheid

Zowel binnen als buiten organisaties is communicatie de sleutel tot succesvolle samenwerkingen. Aangezien organisaties niet goed kunnen functioneren zonder goede communicatie heeft dit ook betrekking op de medewerkerstevredenheid. Als organisatie moet je daarom altijd open en duidelijk communiceren naar medewerkers. Dit lijdt tot een betrokken en gewaardeerd gevoel bij het personeel. Daarnaast is communicatie tussen verschillende personen binnen de organisatie ook van invloed, wanneer iedereen op een juiste manier met elkaar communiceert zijn de banden tussen de verschillende medewerkers beter. Dit heeft als gevolg dat mensen zich meer vertrouwd gaan voelen op de werkvloer en daardoor meer tevreden zijn over het algemeen. Goede communicatie gebeurt binnen een organisatie niet vanzelf, daarom moet je als organisatie een duidelijk communicatieplan hebben en de medewerkers faciliteren met de juiste communicatiemiddelen. Een paar punten waar je rekening moet houden in een communicatieplan is dat communicatie altijd twee kanten op kan gaan zodat iedereen hoort en gehoord wordt. Zorg er verder voor dat de kern van de communicatie altijd hetzelfde is zodat er geen verwarring ontstaat en houdt er ook rekening mee dat er niet te veel of te weinig communicatie vormt.

tevredenheid door promoten van gezondheid en fitness

De gezondheid en fitheid van werknemers is erg belangrijk voor organisaties aangezien ziekte en verzuim voor veel onnodige kosten en gedoe kunnen lijden. Door als organisatie mee te werken en denken aan de gezondheid van het personeel krijg je dus een win-win situatie. Onderzoek van vlakblad Gallup (http://news.gallup.com/businessjournal/14500/engagement-keeps-doctor-away.aspx) toont aan dat de betrokkenheid van medewerkers invloed heeft op hun gezondheid. 62% van de mensen die zich een betrokken medewerker voelt geeft aan dat dit een positief effect heeft op hun gezondheid, daar tegenover staat dat van de werknemers die zich totaal niet betrokken voelen slechts 22% vindt dat werk een positieve invloed heeft op hun gezondheid en zelfs 54% zegt dat werk een negatieve invloed heeft. Voor zowel de werknemer als de organisatie is het dus voordelig om goede zorg te bieden vanuit de organisatie met als gevolg meer betrokken en tevredenheid.

Ideale werkplek voor tevredenheid

Aangezien werknemers vaak veel tijd doorbrengen op dezelfde plek is de inrichting van deze plek van belang bij de tevredenheid van werknemers. Zorg daarom voor de ideale werkplek afhankelijk van het werk dat gedaan wordt en de functies die iedereen vervult. Voor de ene afdeling kan een open werkplek zonder muren en veel kleur ideaal zijn en voor de andere afdeling is een gesloten plek juist beter. Geef medewerkers de kans om hun eigen werkplekken in te richten zodat ze zich goed voelen. Verder heeft de omgeving ook invloed, denk bijvoorbeeld aan een hoekje waar iedereen wat afleiding kan vinden van het werk met een tafeltennistafel of andere spellen en een gezellige koffiecorner. Houdt er wel altijd rekening mee dat de stijl van de werkplek aansluit bij de stijl en de richting van de organisatie, op deze manier neem je de werknemers mee in de doelen in het begin van de blog over is gesproken.

tevredenheid door duidelijk gedefinieerde rollen

Vaak hebben organisaties een goed beeld van wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen. Wat vaak minder goed in beeld is, is het totaalbeeld van de organisatie en de precieze rolverdelingen. Om medewerkers betrokken te laten voelen is het belangrijk dat ze weten wat de rol is van het werk dat zij doen, dat wat ze doen waardevol is en gewaardeerd wordt. Door die rollen duidelijk te maken wordt voor de medewerkers duidelijk want hun dagelijkse activiteiten voor invloed heeft op het grote geheel of terwijl de “mission statement”. Als dit onduidelijk is dan is er een grote kans dat medewerkers het gevoel krijgen dat ze aan het werk zijn zonder doel wat vervolgens lijdt tot demotivatie. Geef medewerkers daarom duidelijke doelen en rollen en communiceer duidelijk en frequent zodat ze zeker zijn dat ze het juiste werk doen.

Koester vriendschappen voor tevredenheid

Vriendschap brengt een hoop blije gezichten, zo ook op de werkvloer. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat vriendschappen op de werkvloer de betrokkenheid en productiviteit verhoogt. Onderzoek van Gallup ( http://news.gallup.com/reports/178514/state-american-workplace.aspx) toont dat medewerkerstevredenheid met vijftig procent stijgt en de kans op actieve betrokkenheid veel groter is als er veel vriendschappen zijn op de werkvloer. Geef collega’s daarom de kans om vriendschappen op te bouwen door ruimte te geven voor rustmomenten en gezelligheid en teamuitjes leidt ook vaak tot mooie momenten samen.

Erkenning en herkenning verhogen tevredenheid

Mensen worden niet alleen gemotiveerd van loon of geld, dat beweerd onderzoeker Maslow in zijn piramide met behoeftes. Erkenning en herkenning van je werk of jezelf lijdt tot grote voldoening bij mensen. Werknemers raken daarom ook meer betrokken en tevreden wanneer je ze meer biedt dan alleen hun loon. Erkenning voor het werk dat doen geeft voldoening en tevredenheid, dit kan door een simpel compliment te geven, kansen geven om door te groeien of door meer te bieden dan alleen het loon waar mensen voor werken.

Goede managers motiveren tevredenheid

De meeste personeelsleden hebben een manager of leidinggevende die de afdeling goed moet laten lopen, de manager heeft veel invloed op de tevredenheid van de werknemers op de afdeling. Het is daarom van belang om te zorgen dat elke afdeling de juiste manager heeft die goed overweg kan met de mensen waarmee die werkt. Volgens HR site SHRM (https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/Pages/0204covstory.aspx) zijn medewerkers die vertrouwen hebben in hun manager gemotiveerder en meer betrokken bij de organisatie en is de kans dat zij willen stoppen met de baan een stuk kleiner.

 

tevredenheid door persoonlijke ontwikkeling

De meeste werknemers willen graag doorgroeien in hun carrière, om dit mogelijk te maken moeten zij persoonlijk ontwikkelen. Als organisatie is het verstandig om deze ontwikkelingen te bieden aan werknemers, zij zijn tenslotte de toekomst van de organisatie. In het ontwikkelen van medewerkers zit een win-win situatie, voor de organisatie omdat er meer kennis komt bij de werknemers en voor de werknemers omdat ze dan door kunnen groeien. Daarnaast geeft het gevoel dat de organisatie gelooft in jouw ontwikkeling positieve gevoelens en stijgt de tevredenheid bij de medewerkers. Het is dan ook zeker belangrijk om werknemers de middelen en kansen biedt om zichzelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied.

Werk aan de winkel!

Er zijn vele manieren om de medewerkerstevredenheid te vergroten en uiteindelijk zal dat alleen maar positieve gevolgen meebrengen voor zowel de productiviteit als de employee engagement. Een goed hulpmiddel bij het doorvoeren van deze stappen is de feedbackapp van TruQu die kan helpen bij de continue ontwikkeling van medewerkers en de continue dialoog tussen medewerkers en managers. Bekijk eens de feature pagina van TruQu om te zien wat de feedbacksoftware binnen jouw organisatie kan betekenen!

About The Author