Groeien is grenzen verleggen

Groeien is grenzen verleggen

Saira Perreijn, CEO TruQu

Outside of your comfort zone is where the magic happens”. Sommigen krijgen jeuk van die uitspraak, voor mij slaat het de spijker op zijn kop. De grootste mogelijkheden voor professionele en persoonlijke groei liggen immers ook buiten de gebaande paden. Zonder groei is er weinig ‘magic’. Gelukkig zijn er verschillende trends die groei in je carrière een extra impuls kunnen geven en ook voor TruQu grensverleggend zijn.

Via een vooropgesteld pad je carrière plannen komt nog maar weinig voor. Carrières en groeipaden zijn diverser en verrassender geworden. Ik ben daar zelf inmiddels een schoolvoorbeeld van. Via diverse HR-opleidingen en verschillende functies heb ik de stap gemaakt naar CEO, en recent zelfs aandeelhouder, van een software-bedrijf met ambitieuze plannen. Ik had het niet kunnen verzinnen. En nu heb ik de geweldige uitdaging om niet alleen mijn groeipad voort te zetten, maar ook dat van de organisatie uit te stippelen.

3 trends die groei een extra impuls geven
Om hiermee aan de slag te gaan heb ik de ontwikkelingen mee. Zo zie ik verschillende trends die zowel de groei van professionals als organisaties een belangrijke impuls kunnen geven.

1. Hogere adoptie van technologie
Technologie speelt een steeds belangrijkere rol bij het uitvoeren van veel werkzaamheden. Software maakt processen immers slimmer, sneller en kwalitatief beter. Ook op het gebied van performance management. Het gebruik van losse Excel sheets of Word-bestanden met beoordelingen en scores deed maar weinig voor de daadwerkelijke groei van professionals. De behoeften op dit gebied zijn ook veranderd, omdat bedrijven anders zijn ingericht. Waar je voorheen veel meer gelaagdheid en taakgerichte managers zag in organisaties, zijn er nu steeds vaker zelfsturende teams met coaches die niet sturen op taken, maar ondersteunend en faciliterend zijn.

De adoptie van online omgevingen waar eenvoudig samengewerkt kan worden en informatie kan worden gedeeld neemt dan ook snel toe. TruQu is hier een mooi voorbeeld van en kan makkelijk geïntegreerd worden in het dagelijks werk en in de communicatie tussen coaches en medewerkers.

2. Minder focus op scores
Steeds meer organisaties kiezen ervoor om voor het performance management van hun medewerkers niet langer met scores te werken. Cijfers zijn ondergeschikt geworden aan kwalitatieve data. Continu peilen bij medewerkers hoe zij geholpen kunnen worden en waar zij beter in willen worden. Hiermee kun je belangrijke inhoudelijke informatie en feedback ophalen die ten goede komt aan het faciliteren van de groei van professionals.

3. Bredere blik op taken en talent
Vaste functies en strikt omlijnde taken worden geleidelijk losgelaten. Er wordt meer naar de inrichting van teams gekeken en naar hoe je het daarin aanwezige talent zo goed mogelijk benut. Ook worden taken gerouleerd waarmee mensen in aanraking komen met andere werkzaamheden. Hiermee krijgen medewerkers meer plezier in wat ze doen wat ook de verbinding en loyaliteit aan de werkgever ten goede komt.

Groei TruQu: verbreding en naar het buitenland
Het is duidelijk dat we bij TruQu met deze trends de wind in de rug hebben. We hebben inmiddels veel ervaring met het werken voor IT-organisaties en met digitale teams. Agile werken is hier de standaard en we zien ook dat vooruitstrevende organisaties in andere branches dit steeds vaker toepassen. Daarom zie ik naast groei in de IT-sector ook een kans om onze grenzen te verleggen en onze best practices breder te gaan toepassen.

Agile brengt bovendien een open en transparante cultuur met zich mee waarin groei en ontwikkeling belangrijk zijn. Performance management past hier naadloos in. De aandacht hiervoor neemt toe mede dankzij de globalisering van de arbeidsmarkt waardoor je voor sommige functies concurreert met bedrijven wereldwijd en dus moet laten zien dat je doorlopend investeert in je medewerkers.

Bij TruQu hebben we ook ambities om uit te breiden naar andere landen. Hiervoor kijken we eerst naar vergelijkbare werkculturen als Nederland zoals Scandinavische landen. Om deze stap te maken zijn de afgelopen jaren voorbereidingen getroffen en veel zaken geautomatiseerd. Zo kan je nu zelf eenvoudig starten met een proefversie van ons platform. Als vervolgens wordt besloten TruQu breed in te zetten staan we onze klanten uiteraard terzijde met inhoudelijk advies en begeleiding.

Doorontwikkeling platform
Verder blijven we continu werken aan de groei en doorontwikkeling van ons platform. Er wordt nog één hoofdmodule toegevoegd. Vervolgens richten we ons op verfijning en optimalisatie en gaan we nog slimmer gebruikmaken van technologie. Zo willen we business intelligence integreren voor het analyseren van kwalitatief inhoudelijke data.

Uiteindelijk is het doel dat er zoveel mogelijk organisaties wereldwijd zijn aangesloten op TruQu. Daarmee wordt het voor iedereen makkelijker om te groeien en in iedere fase van je carrière grenzen te blijven verleggen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Feedforward, complimenten en 360 graden feedback als energizers in ‘Het Goede gesprek’
Leren van fouten is, en blijft, heel waardevol. Het geven van feedback bewijst hierin immers haar waarde. Maar, gemaakte fouten kunnen niet…
Duurzame Implementatie: afstemming tussen TruQu en andere systemen
Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewens…
Groeien is grenzen verleggen