Login

Het veranderende gezicht van performance management

Over de betekenis van performance management, of prestatiemanagement, valt veel te vinden. Kort gezegd omvat performance management alle activiteiten die ervoor zorgen dat leerdoelen van medewerkers op effectieve en efficiënte wijze worden behaald. Het concentreert zich op de prestaties van de gehele organisatie, medewerkers, HR-managers, enz. Hierdoor kun je elk onderdeel van de organisatie als een geheel begrijpen en verbeteren.

Performance management komt in wezen neer op de kern van het bedrijfsleven en organisaties. Medewerkers behoren tot die kern en maken het verschil. De manier waarop elk bedrijf performance management hanteert, varieert, maar er zijn enkele belangrijke trends aanwezig.

De betekenis van performance management verandert uitzonderlijk snel. Dit komt voornamelijk door de voortdurende technologische vooruitgang die plaatsvindt in de huidige samenleving. Technologie heeft het landschap van de manier waarop bedrijven en de samenleving werken volledig veranderd en heeft dus invloed gehad op de methoden die betrokken zijn bij performance management. De sociale interactie, de wijze waarop mensen en groepen ten opzichte van elkaar handelen, is ook veranderd en heeft performance management op zijn eigen manier laten transformeren.

Hier zijn een paar belangrijke manieren waarop performance management in het hedendaagse tijdperk is verschoven:

Bedrijven gebruiken nu performance management software

Er komt steeds meer software beschikbaar als het gaat om het ondersteunen van performance management. De meest voorkomende is software voor continu prestatiebeheer, die gemakkelijk veranderingen in trends en prestaties kan borgen. Dergelijke software kan informatie over het hele bedrijf op één plek in kaart brengen. Het kan ook continu informatie overdragen, zoals de naam al aangeeft, wat betekent dat inzicht in prestaties snel zichtbaar worden. 

Deze software is ongelooflijk voordelig voor HR en kan er voor zorgen dat medewerkers als groep de organisatie doelstellingen behalen. Het kan worden gebruikt om snel informatie over te dragen naar HR en het biedt een hogere mate van zichtbaarheid van talentontwikkeling in de organisatie.

Data verandert van stijl

Voorheen waren de verzamelde gegevens vooral gericht op de beoordeling. Dit verschuift echter snel, net als de manier waarop we tegenwoordig gegevens meten en beheren. Organisaties veranderen de focus van hun gegevensverzameling, richten zich meer op evaluaties en hebben vaker interacties tussen management en medewerkers. Managers kunnen de prestaties van medewerkers beter monitoren. Andersom kunnen managers groeien op basis van feedback van medewerkers.

Dit toont aan hoe organisaties performance beter kunnen volgen. Bedrijven kunnen prestaties analyseren via de online interacties. De prestaties en talenten van medewerkers kunnen worden geoptimaliseerd door te leren wat hen op alle niveaus motiveert.

Focus verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit

Op zakelijk gebied kun je makkelijk de focus op kwaliteit verliezen ten gunste van kwantiteit. Maar, nu we een punt hebben bereikt waar technologie al zo lang deel uitmaakt van de samenleving, begint de focus weer op kwaliteit te komen. Kwantiteit is niet langer een noviteit, omdat bedrijven begrijpen dat het niet langer zo praktisch of wenselijk is om in grote hoeveelheden en van lage kwaliteit te kunnen produceren. Bedrijven vergroten de diepte van hun raamwerk en worden meer toekomstgericht. Ze worden ook persoonlijker; een pluspunt dat hand in hand gaat met kwaliteit.

Vereenvoudiging van systemen

Processen moeten ingewikkelder worden voordat ze weer eenvoudig kunnen worden. De technologische trends van het afgelopen decennium hebben het bedrijfsleven vooral gecompliceerd, omdat zoveel van die technologie inefficiënt was. Nu we echt grip hebben op de verbeterde technologie, prestatiebeheer en bestaande systemen, kan dit weer eenvoudiger worden.

Wanneer wordt erkend welke methoden wel en niet werken, kunnen de onhandige facetten worden weggesneden en kunnen de efficiënte facetten worden geoptimaliseerd.

Conclusie

Performance management is een systeem dat diep geworteld is in de tijd van onze samenleving. De manier waarop we performance management uitvoeren, wordt bepaald door technologische innovatie, sociale praktijken en individuele bedrijven. Het is gevaarlijk om te beweren dat de manier waarop prestatiebeheer is veranderd monolithisch is. Zoveel bedrijven hebben echter vergelijkbare trends gevolgd als het gaat om het inventariseren van prestaties, en dat kan niet worden ontkend…

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Feedforward, complimenten en 360 graden feedback als energizers in ‘Het Goede gesprek’
Leren van fouten is, en blijft, heel waardevol. Het geven van feedback bewijst hierin immers haar waarde. Maar, gemaakte fouten kunnen niet…
Duurzame Implementatie: afstemming tussen TruQu en andere systemen
Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewens…
Groeien is grenzen verleggen