Hoe HR kan zorgen voor continue feedback binnen een bedrijf

Jul 03

Hoe HR kan zorgen voor continue feedback binnen een bedrijf

Steeds vaker verschijnen er artikelen over het feit dat de traditionele beoordelingsgesprekken hevig toe zijn aan verandering en mee moeten met de tijd. Bij traditionele beoordelingen gaat het vaak nog om de beoordelingsgesprekken die eens tot twee maal per jaar plaats vinden. Deze gesprekken worden vaak als onprettig beschouwd en bestaan over het algemeen uit eenrichtingsverkeer van de manager naar de werknemer met als extra minpunt dat ze niet altijd even objectief zijn.

Met een nieuwe generatie die een steeds groter deel uitmaakt van de werkbevolking in Nederland komt er steeds meer kritiek op de beoordelingscyclus. De generatie millenials is gewend aan veel regelmatigere feedback die niet een tot twee keer per jaar wordt gegeven door een manager maar continu door meerdere mensen om hen heen. Uit de TruQu poll die eerder dit jaar werd gehouden bleek dat geen van de meer dan honderd deelnemers feedback jaarlijks wil ontvangen. Daarnaast bleek ook dat feedback niet van slechts een persoon moet komen maar van een combinatie van peers om hen heen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan een nieuwe manier van beoordelen en ontwikkelen. Veelal wordt aangegeven en aangetoond dat continue feedback hiervoor de juiste oplossing is.

 

Feedback als alternatief

Een grote groep bedrijven heeft feedback al als alternatief ingesteld, een nog grotere groep heeft dit nog niet gedaan. Feedback wordt gezien als het alternatief voor de traditionele beoordelingscyclus die niet meer van deze tijd is. De Chief executive van Amerikaanse multinational Accenture zei hierover “Mensen willen continu weten of ze op de goede weg zijn en of ze vooruit gaan. Niemand gaat op een functioneringsgesprek wachten om die feedback te krijgen.”

Continue feedback kent vele voordelen, ten eerste is feedback een stuk waardevoller als het direct wordt gegeven. Wachten tot het einde van het jaar om te horen wat goed en fout ging is niet effectief. Door continu aan te geven wat er goed en fout gaat kan een medewerker zich het beste ontwikkelen en altijd op relevante doelen blijven richten. Met een jaarlijks gesprek zijn deze doelen niet altijd actueel.

Door regelmatig feedback te geven aan, en lezen over bepaalde personen hebben managers ook een beter overzicht van de personen in hun team en hun ontwikkeling. Daardoor kunnen ze actiever en actueler coachen in de ontwikkeling van de medewerkers en wordt het papierwerk die vastzit aan de functioneringsgesprekken een minder grote klus. Verder kun je met een actueel dossier van je talenten al snel inschatten er snelle ontwikkelingen doormaakt en daardoor ook sneller hoger functies kan gaan bekleden.

Doordat feedback een continue dialoog is ontstaat er veel open communicatie, er vormt zich een open omgeving waardoor er niet alleen veel feedback gegeven kan worden maar er ook snel gereageerd kan worden als er ergens problemen ontstaan en de drempel om anderen aan te spreken wordt lager in sommige gevallen.

Tenslotte raken werknemers meer verbonden met elkaar en met de organisatie als er continu wordt ingegaan op hun ontwikkeling en inzet. Door de continue reacties op het functioneren zullen werknemers gemotiveerder zijn om doelen te halen en productiever zijn.

Nu duidelijk is waarom continue feedback een goed alternatief is voor de traditionele beoordelingscyclus moet er een manier gevonden worden om zo efficiënt mogelijk een feedbackcultuur te implementeren.  Vele hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar maar de meest voor de hand liggende zijn de technologische oplossingen.

 

HR feedback als toekomstperspectief

Door vooruit te kijken kunnen we zeggen dat continue feedback de toekomst is binnen vele organisaties. Omdat het niet te doen is om grote hoeveelheden feedback te verwerken in papieren bundels of allemaal door te sturen via de mail moet er gezocht worden naar ondersteunende middelen zoals feedbacktechnologie. Feedbacktechnologie, waaronder de feedbacktool van TruQu, kan veel betekenen in het beoordelingsproces van medewerkers. Bij het overwegen om een feedbacktool in te schakelen binnen de beoordelingscyclus is het belangrijk om rekening te houden met wat je er als organisatie mee wil bereiken en welke mogelijkheden de tool daar toe biedt. Daarnaast is het niet alleen een tool die het beoordelingsproces verandert maar de gehele organisatie zal zich moeten gaan bezig houden met de continue ontwikkeling van de werknemers.

Voordat je een tool kan implementeren moet eerst duidelijk zijn wat er binnen het management verwacht wordt van de tool en wat de tool daadwerkelijk te bieden heeft. Een aantal features die zeer bruikbaar zijn bij een dergelijke tool zijn bijvoorbeeld:

  • Een duidelijk overzicht van de gegeven, gevraagde en ontvangen feedback van de gebruiker van de tool. Denk hierbij aan een dashboard of een overzichtelijke pagina die alle soorten feedback verzamelt. Hierdoor kan de gebruiker in een oogopslag zien of er nieuwe feedback is ontvangen of dat er juist feedback aan ze gevraagd wordt.
  • Voor iedereen moet het mogelijk zijn om feedback te vragen aan collega’s en relaties zowel binnen als buiten de organisatie. Wanneer iedereen zelf feedback kan vragen weet je zeker dat iedereen relevante feedback ontvangt die past bij hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het erg handig om feedback te ontvangen van zowel mensen binnen de organisatie als daar buiten aangezien iedereen met een ander perspectief naar het functioneren en de mogelijke verbeterpunten van individuen kijkt.
  • De mogelijkheid om feedback te koppelen aan doelen of competenties is een goede ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling. Door feedback te verzamelen die direct gericht is op bepaalde competenties of doelen die werknemers voor zichzelf krijgen zij een beter en actueel inzicht in hun sterke punten en wat ze nog kunnen doen om zichzelf verder te ontwikkelen.
  • Feedback is het meest waardevol als het regelmatig wordt ontvangen. Een tool die helpt bij het continu ontvangen van feedback zou daar bepalend in kunnen zijn. Met de tool van TruQu kun je bijvoorbeeld feedback inplannen, wanneer je over een langere tijd wil werken aan een competentie of verbeterpunt kun je feedbackaanvragen inplannen zodat je op vaste momenten aan peers vraagt hoe je jezelf de afgelopen tijd hebt ontwikkelt en waar je in de komende periode verder op moet focussen.
  • Zorg ervoor dat medewerkers verschillende soorten feedback kunnen ontvangen. Aangezien zich er tijdens het werk veel verschillende situaties voordoen en iedereen zijn eigen ontwikkelpunten en competenties heeft is het handig om meerdere soorten feedback te kunnen sturen. Daarnaast wordt feedback ook bruikbaarder als het op meerdere manieren gevraagd en gesteld kan worden. Daarnaast is het geven van complimenten ook een goede feature voor in een tool. Zo kun je via de TruQu app gemakkelijk collega’s een compliment versturen zodat ze weten dat ze goed werk hebben verricht of op de goede weg zijn.

Een goede feedbacktool geeft medewerkers binnen de organisatie de kans om op continue basis feedback te ontvangen. Toch is alleen de feedbacktool niet genoeg om feedback als beoordelingscyclus in te zetten binnen organisaties. Hiervoor moeten medewerkers ook leren omgaan met het geven en vragen van feedback en actief met de tool aan de slag gaan. Om dit te realiseren is in een implementatietraject aan te raden. TruQu biedt de mogelijkheid om hulp te ontvangen bij dit traject doormiddel van een onboardingsproces waarbij medewerkers leren omgaan met de tool en het geven en vragen van feedback. Dit proces in combinatie met het gebruik van de tool leidt langzamerhand tot een feedbackcultuur binnen de organisatie die niet alleen leidt tot continue en actuele feedback maar ook tot meer communicatie binnen de organisatie en snellere ontwikkeling van medewerkers en met name talenten.

De toekomst van beoordelen en ontwikkelen ligt in continue feedback. De traditionele manier van beoordelen past niet meer bij de tijd waarin er continu wordt geïnnoveerd en de enige constante verandering is. TruQu helpt graag bij het klaarmaken van de beoordelingsprocessen binnen jouw organisatie met de uitgebreide tool. Wil jij zien wat TruQu allemaal kan betekenen voor de organisatie, kijk dan eens verder op de website of plan een demo in meet een van onze experts die je alles kunnen vertellen over de mogelijkheden van de tool.

 

About The Author

TruQu is opgericht in 2012 door Eelco Veltenaar en Bart Kollau. TruQu richt zich op bedrijven die de HR-performance cyclus willen vernieuwen en die medewerkers in staat willen stellen om middels online feedback continu te leren. De vraag naar feedback oplossingen is binnen de HR-wereld sterk groeiende. De TruQu software maakt het inmiddels mogelijk om feedback te vragen en te geven aan internen en externen. TruQu is een van de snelstgroeiende HRTech bedrijven van Nederland en is gevestigd in de parktoren in Amstelveen.