De beoordelingscyclus: succesfactoren van het nieuwe beoordelen