De 7 grootste opkomende HR-trends voor 2019

Het nieuwe jaar is begonnen! Een moment om terug te blikken op 2018, maar ook om vooruit te kijken naar 2019. Wat zou je anders hebben gedaan en waar zie je ruimte voor verbetering? Waar moet HR komend jaar rekening mee houden? Wat worden de grootste HR-trends en waar liggen kansen? In de huidige wereld van concurrerende talenten is het van belang om de nieuwste HR-trends op de voet te volgen. Kijkend naar 2019, wat kunnen HR-professionals gaan verwachten?

Voor het derde jaar op rij werden HR-professionals vorig jaar overvallen door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uit het HR-Trendonderzoek van Performa Uitgeverij onder ruim 900 HR-professionals, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, bleek dat 71% van de respondenten problemen had met de snelle ontwikkelingen in 2018. Dit was fors hoger dan in 2017 (56%).

Berenschot verwacht dat het versterken van Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding het belangrijkste HR-thema zal worden in 2019. In 2018 was dit Privacy & Databeveiliging. Het lijkt er op dat dit alleen dankzij de GDPR de topprioriteit heeft gekregen. Naar verwachting valt deze in 2019 terug naar een lagere plaats.

 

Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding

Dit HR-beleidsthema stond in 2018 op de tweede plaats en komt naar verwachting in 2019 op een eerste plaats te staan. 60% van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek van Berenschot gaf aan Arbeidscommunicatie tot één van de aandachtsgebieden te rekenen binnen het eigen werk.

Volgens Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie betekent dit: “Het structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders met als doel het werven van nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk en het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers.” Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het over het algemeen lastiger om effectief te werven en selecteren. Juist daarom is het van belang om hierin te investeren.

Employer Branding is het werkgeversmerk. “Je moet jezelf als bedrijf sterk neerzetten in de ogen van de buitenwereld. Daarvoor is het belangrijk dat je eerst bepaalt hóe je naar buiten wilt treden. Welk imago wil je aannemen? Welke positie neem je in binnen de arbeidsmarkt? Allemaal van belang bij het bepalen van je communicatie”, schrijft Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

 

Employee Experience

Een volgende belangrijke HR-trend in 2019 is Employee Experience. Veel organisaties hebben hun HR-afdeling drastisch hervormd en dit zal komend jaar alleen maar meer gebeuren. De focus komt meer op strategisch HR te liggen, waardoor er aandacht voor de medewerker en intern talent ontstaat met als gevolg meer werkplezier en een hogere productiviteit.

Het draait om het oplossen van knelpunten, het denken in ervaringen en design thinking. Processen in HR worden minder belangrijk, omdat ze simpelweg niet flexibel zijn. Bovendien richten ze zich op HR zelf, in plaats van op de medewerker. Organisaties besteden daarom nadrukkelijker aandacht aan de totale ervaring van een medewerker, van het eerste contact tot een eventueel vertrek.

De prioriteiten liggen in 2019 op dit vlak bij flexibiliteit aan medewerkers en onboarding of support. HR-professionals vinden dat onboarding meer aandacht verdient. Het gaat hier om het op weg helpen van de medewerker en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen.

 

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence zal dit jaar haar intrede binnen het HR-gebied maken. Zelflerende systemen als het zoeken naar kandidaten en kandidaatselectie gaan een impact krijgen. Volgens het Britse CIPD, een organisatie voor HR en mensontwikkeling, veranderen de AI-technologieën, zoals voorspellende analyses, de manier waarop bedrijven hun talenten aannemen en behouden en personeelstrends voorspellen.

Met Artificial Intelligence-systemen kan men allerlei controles doen en inschattingen maken. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld op social media checken of mensen frauderen. Andere grotere bedrijven maken gebruik van Al om te bepalen of iemand geschikt is als partner. Het keerpunt van deze trend is dat het de grenzen van privacy opzoekt. Een trend om nog veel over te discussiëren dit jaar.

 

Autonomie aan medewerkers

Medewerkers functioneren anders dan voorheen. Organisaties, werkzaamheden en rollen veranderen. De klassieke gesprekkencyclus, die bestaat uit een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek, volstaat niet meer. De focus ligt op het verbeteren van het functioneren. Doordat het initiatief bij de medewerker ligt, leidt dit niet tot ongewenste situaties.

Het geven van meer autonomie of zelfregie aan medewerkers is al jaren gaande, maar doet nu ook steeds vaker grote corporates aan. Maar, om zelfsturende teams effectief te laten werken, zal er meer aandacht moeten naar het communiceren van een duidelijke richting en visie. Dit vraagt een hoop van HR. Niet alleen moet er ook daadwerkelijk meer autonomie en beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers neergelegd gaan worden, het trainen van leidinggevenden op een nieuwe rol, is ook een agendapunt.

Om zelfsturing te bevorderen is het van belang dat HR goed bereikbaar is, een stevige connectie heeft met de teams en op locatie zit daar waar de medewerkers zijn. Daarnaast zijn tools en informatiesystemen nodig om zonder leidinggevenden te kunnen.

 

Investeren in talent

Om talent te laten groeien, het te ontdekken en het vervolgens te kunnen benutten, moet een organisatie een gunstige cultuur hebben waarin leren en ontwikkelen mogelijk is. Leer- en ontwikkelingsprogramma’s moeten zodanig worden ontworpen dat zowel een medewerker als de organisatie groeit. Online trainingen en tools hebben een hoog slagingspercentage hierin.

Om talentontwikkeling te bevorderen, investeren steeds meer organisaties in het geluk van de medewerker. Studies hebben aangetoond dat gelukkige werknemers meer zijn afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf en daarmee een enorme waarde toevoegen aan de groei van het organisatie. Daarnaast zouden zij een hogere retentiegraad hebben en sterk gevoel voor eigenaarschap ontwikkelen.

Maar niet alleen tools of werkgeluk zorgen voor een investering in talent, ook het welzijn van de medewerker krijgt het komende jaar een nieuwe dimensie. Keer op keer wordt er na onderzoek aangetoond dat wanneer werknemers gezond zijn, ze beter, efficiënter en productiever presteren. Voetbaltoernooien, yoga, mindfulness-sessies zijn hierin het meest populair.

 

Personeel op afstand

Dankzij technologie is het voor werknemers gemakkelijker dan ooit om vanuit huis, een café, een flexplek of een ander land te werken. Uit een studie uit 2018 bleek dat 70% van de wereldwijde professionals minstens eenmaal per week op afstand werkt. En, het zijn niet alleen fulltime werknemers die op afstand werken. Er wordt verwacht dat tegen 2020 de helft van in ieder geval de Amerikaanse beroepsbevolking in zekere mate freelance zal werken.

In plaats van fulltime werknemers aan te nemen, kunnen organisaties gebruikmaken van een wereldwijd netwerk van getalenteerde freelancers, waarbij ze relaties op korte termijn of project voor project opbouwen.

 

Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid of Employee Engagement is het niveau van de emotionele band en betrokkenheid van een medewerker in een organisatie. Wanneer werknemers zich gewaardeerd voelen, groeit hun toewijding en enthousiasme voor hun baan, collega’s en organisatie. Dit verhoogt op zijn beurt de retentie, prestaties en productiviteit van werknemers.

G2 Crowd Learning Hub voorspelt dat bedrijven hun uitgaven voor medewerkersbetrokkenheid met 45% zullen verhogen in 2019. De uitdaging zal zijn om te beslissen welke oplossingen voor de werknemer, het bedrijf en de cultuur het meest ten goede zullen komen.

HR-personeel kan een tool als TruQu gebruiken om feedback van hun werknemers te vragen en te volgen, werknemersprestaties te herkennen en positieve activiteiten te bevorderen. Dit levert bruikbare inzichten op uit feedback van medewerkers om vervolgens de betrokkenheid te verbeteren.

 

[thrive_leads id=’29427′]

Dit waren de onmisbare HR-trends in 2018.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Feedforward, complimenten en 360 graden feedback als energizers in ‘Het Goede gesprek’
Leren van fouten is, en blijft, heel waardevol. Het geven van feedback bewijst hierin immers haar waarde. Maar, gemaakte fouten kunnen niet…
Duurzame Implementatie: afstemming tussen TruQu en andere systemen
Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewens…
Groeien is grenzen verleggen