Duurzame Implementatie: afstemming tussen TruQu en andere systemen

Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewens…
Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewenste gedrag. Wanneer je ervoor zorgt dat het nieuwe initiatief de makkelijkste en meest voor de hand liggende optie is, zal men deze optie eerder kiezen dan wanneer de omstandigheden niet zo ingericht zijn. Het is mogelijk dit te bereiken door, onder andere, het nieuwe initiatief te verwikkelen in de manier waarop al gewerkt wordt en het herkenbaar maken van de nieuwe manier van werken. Zo brengt het nieuwe initiatief je naar het doel wat vooraf al gesteld werd.

‘Het oude’ en ‘het nieuwe’

Zorg er dus voor dat ‘het oude’ past in ‘het nieuwe’ en vice versa. Integreer de afspraken, structuren en systemen die al in gebruik zijn met TruQu, om zo de herkenbaarheid van de tool en haar werkwijze te vergroten. Het initiatief herkenbaar maken geeft namelijk het gevoel dat het minder moeite is om je aan te passen aan het nieuwe initiatief, omdat de stap die gemaakt wordt simpelweg kleiner is. Het maakt het makkelijker de nieuwe handelingen toe te voegen aan je routine. Herkenbaarheid roept ook aanzienlijk minder weerstand op dan het onbekende. Wanneer het gebruik van TruQu genormaliseerd is op bepaalde, vooraf afgesproken momenten, zal spontaan gebruik langzaam toenemen. Het zit tegen die tijd immers ‘in je systeem’.

Wat praktische tips voor toepassing:

  • Verzamel alle afspraken die er zijn binnen jouw organisatie die betrekking hebben tot leren en ontwikkelen. Dit kunnen ontwikkelgesprekken zijn, feedbackmomenten of check-ins. Wellicht wordt er ook gewerkt aan ontwikkelprojecten of knowledge sharing, etc.
  • Vertaal de afspraken naar TruQu acties. Gesprekken kunnen voorbereid worden maar ook gedocumenteerd worden middels reflectieverslagen, doelen kunnen de vervolgstappen zijn na datzelfde gesprek en feedback documenteert de voortgang.
  • Sta stil bij de volgende vragen: Wanneer vragen we om feedback? Wanneer plannen we ontwikkeling? Op welke momenten reflecteren we en wanneer bespreken we inzichten? Zijn er momenten voor het bespreken van voortgang?
  • Vertaal het antwoord op deze vragen naar het ritme waarin wordt gewerkt en stel de cyclus binnen de tool gelijk aan dit ritme. Zo begeleidt de tool de manier van werken die al van kracht was.
  • Creëer templates specifiek voor de momenten waarop je afspreekt de tool te gebruiken. Geef de templates herkenbare namen. Bijvoorbeeld: voorbereiding voortgangsgesprek, log motivatiegesprek of evaluatie project. Zo is het duidelijk wanneer welk template de ondersteuning biedt.
  • Tot slot, communiceer wat de bedoeling is qua match tussen acties op werk en acties in TruQu.

In de volgende blog wordt het belang van het monitoren van gebruik toegelicht.

 

Tot dan!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Feedforward, complimenten en 360 graden feedback als energizers in ‘Het Goede gesprek’
Leren van fouten is, en blijft, heel waardevol. Het geven van feedback bewijst hierin immers haar waarde. Maar, gemaakte fouten kunnen niet…
Duurzame Implementatie: afstemming tussen TruQu en andere systemen
Een manier om gedragsverandering te bewerkstelligen is het zo makkelijk mogelijk maken van het vertonen van het gewens…
Groeien is grenzen verleggen